Állampapír forgalmazás

Állampapír típusok

Magyar Államkötvény (MÁK)

A Magyar Államkötvény a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló, dematerializált értékpapír. Jelenleg 3, 5, 10, 15 és 20 éves futamidejű, fix kamatozású és 7 éves futamidejű, változó kamatozású államkötvények kerülnek kibocsátásra. Névértéke 10.000 Ft.

A Magyar Államkötvényt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a hatályos devizajogszabályok és a Kibocsátó esetleges korlátozásainak figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Magyar Államkötvény aukció útján kerül forgalomba hozatalra, egyik héten csütörtökön a fix kötvények, a másik héten csütörtökön a változó kötvények.

Átmenetileg, várhatóan 2020. év végéig az ÁKK a fenti aukciós rendet megváltoztatta és heti rendszerességgel csütörtökönként tart 3 és 5 éves fix államkötvény aukciót. A 10 éves fix Magyar Államkötvény aukcióra továbbra is kéthetente, a 15 és 20 éves fix kamatozású Magyar Államkötvény aukcióra a piaci helyzet függvényében, ahogyan eddig, kéthavonta kerülhet sor. A változó kamatozású kötvény-aukciók minden páros héten szerdán, a 12 hónapos DKJ aukcióval egy napon kerülnek meghirdetésre. Minden páratlan hét szerdáján a piaci igényt figyelembe véve lehet kötvénycsere vagy visszavásárlási aukció.

A Kibocsátó egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy az adott héten meghirdet-e aukciót.

Az aukción az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazó) vehetnek részt. (Az értékesítés módjával kapcsolatos részletes tudnivalók a Magyar Államkötvények (MÁK) ismertetői menüpont alatt találhatók.)

Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő Magyar Államkötvények sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit - ezen belül különösen az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az ajánlatok benyújtásának határidejét, a kamatfizetés és a törlesztés feltételeit, az értékpapírok futamidejét – Nyilvános ajánlattételben, az aukció napját megelőzően legalább 3 munkanappal előbb hozza nyilvánosságra.

Az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett mennyiségektől eltérjen, vagy a beérkezett ajánlatok függvényében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata napi vételi és eladási árfolyamot jegyez a Magyar Államkötvény sorozataira, így náluk, az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Magyar Államkötvények a futamidő alatt is eladhatók és megvásárolhatók.

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a törlesztést a befektetőknek.

A Magyar Államkötvény visszaváltásakor (lejáratakor), valamint átruházásakor elért bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész kamatjövedelemnek minősül és adóköteles.

A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az egyes Magyar Államkötvények sorozataival a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Magyar Államkötvényeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Magyar Államkötvény-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.

Az ÁKK Zrt. a Magyar Államkötvény forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját (www.akk.hu) és a BÉT Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (kozzetetelek.mnb.hu) honlapon jelenteti meg.

Diszkont Kincstárjegyek (DKJ)

A Diszkont Kincstárjegy a kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló, dematerializált, nem kamatozó értékpapír, amely alapvetően 3 és 12 hónapos futamidővel, névérték alatt kerül kibocsátásra. Névértéke 10.000 Ft.

A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Diszkont Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok és a Kibocsátó esetleges korlátozásai figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a Diszkont Kincstárjegyeket aukciókon hozza forgalomba, az alábbi kibocsátási rend szerint (az értékesítés módjával kapcsolatos részletes tudnivalók a Forgalmazás menüpont alatt találhatók):

- 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukcióra minden héten kedden,

- 12 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukcióra minden második héten csütörtökön, átmenetileg ettől eltérően, várhatóan 2020. év végéig szerdai napon.

- Likviditási Diszkont Kincstárjegy (eredetileg 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy-sorozatra további forgalomba hozatal révén rábocsátott 3 hónapnál rövidebb futamidejű Diszkont Kincstárjegy) aukcióra alkalmanként, az ÁKK Zrt. külön döntése alapján hétfőn kerül sor.

Az aukción közvetlenül az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazó) vehetnek részt.

Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő Diszkont Kincstárjegyek sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit – ezen belül különösen az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az ajánlatok benyújtásának határidejét az értékpapírok lejáratának napját – Nyilvános ajánlattételben, az aukció napját megelőzően legalább 3 munkanappal hozza nyilvánosságra.

A Kibocsátó fenntartja a jogot arra , hogy a meghirdetett mennyiségektől eltérjen vagy a beérkezett ajánlatok függvényében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata napi vételi és eladási árfolyamokat jegyez a Diszkont Kincstárjegy sorozataira, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Diszkont Kincstárjegy a futamidő alatt is eladható és megvásárolható.

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a törlesztést (a névértéket) a befektetőknek.

A Diszkont Kincstárjegy visszaváltásakor (lejáratakor), valamint átruházásakor elért bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész kamatjövedelemnek minősül és adóköteles.

A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az egyes Diszkont Kincstárjegyek sorozataival a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Diszkont Kincstárjegyeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Diszkont Kincstárjegy-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.

Az ÁKK Zrt. a Diszkont Kincstárjegy forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját (www.akk.hu és www.allampapir.hu) és a BÉT Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (kozzetetelek.mnb.hu) honlapon jelenteti meg.

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz)

5 éves futamidejű, fix, sávos kamatozású, 1 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az ötéves futamidő a jegyzés lezárását követő hét első munkanapjától kezdődik.

Kamatjuttatás az első évben félévente, az ezt követő években évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (MÁP Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a MÁP Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján. Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamatjuttatásokat követő 5 munkanapos időintervallumokban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon (azaz tőkeveszteség nélkül) plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton, míg a többi munkanapokon az üzletszabályzatukban leírtak szerint jegyeznek vételi árat a Magyar Állampapír Plusz sorozatokra, így a MÁP Plusz a futamideje alatt is eladható.

A MÁP Pluszt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.

Jegyezhető ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Erste Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., K&H Bank Zrt., MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz)

A nyomdai MÁP Plusz 5 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 forintos címletekben előállításra kerülő, fix, sávos kamatozású lakossági állampapír.

A nyomdai MÁP Plusz forgalomba hozatala folyamatos kibocsátás útján történik. A nyomdai MÁP Plusz névértéken kerül értékesítésre, azaz 100,00%-os árfolyamon vásárolható meg. A futamidő és a kamatozás a vásárlás napját követő naptári hét első munkanapján kezdődik (kivéve, ha a vásárlás hétvégén történik. Az ezzel kapcsolatos rendelkezést lásd az Ismertetőben).

A kamat a futamidő alatt halmozódik úgy, hogy a kamatösszeg kizárólag a befektető által kezdeményezett visszaváltás alkalmával a névértékkel együtt, egy összegben esedékes. A nyomdai MÁP Plusz a lejárat napját követően tovább nem kamatozik, függetlenül attól, hogy a tényleges visszaváltás mikor történik.

Lejárat előtti visszaváltás esetén az egyes kamatfordulók utáni 5 munkanapos időszakokban a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 100%, az ezeken kívüli napokon a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 99,75% kerül alkalmazásra visszaváltási árfolyamként a befektetőt megillető összeg meghatározása során. A kamatfordulókat követő 5 munkanapos időszakok a megvásárolt nyomdai Magyar Állampapír Plusz előoldalán megtalálhatóak.

A nyomdai MÁP Pluszt a forgalomba hozatal során devizabelföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg.

Megvásárolható, illetve a futamidő alatt visszaváltható:

A Magyar Posta Zrt. kijelölt postai szolgáltatóhelyein

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), korábbi nevén Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)

3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 1.000 Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. A kötvény a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1,0% és 1,4% kamatprémiumot. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A PMÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A PMÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban, kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.

Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP), korábbi nevén Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK)

3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 1 euró alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kibocsátáskor meghatározott hónap szerinti euró zóna fogyasztói árindex, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1,00% és 1,25% kamatprémiumot. Kamatfizetés félévente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A Prémium €uró Magyar Állampapírokat jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Prémium €uró Magyar Állampapírokat az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban, kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül.

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegy (KKJ)

1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

Az 1MÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. Az 1MÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben tájékozódjon.

Jegyezhető ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt.).

Kincstári Takarékjegyek (KTJ)

1 vagy 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, és 1.000.000 Ft-os címletekben, nyomdai úton előállított értékpapír. Kizárólag devizabelföldinek minősülő természetes személyek vásárolhatják.

A futamidő a vásárlás napján indul. Az első három hónapban nem, de ezt követően az időarányos rész számítása alapján fizet kamatot. A KTJ által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél.

Megvásárolható illetve a futamidő alatt visszaválthat:ó

A Magyar Posta Zrt. kijelölt fiókjaiban.

Babakötvény

Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek* és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek** számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad, amit egy minimális kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban.

Lehetséges 2006. január 1. előtt született belföldi és 2017. július 1. előtt született külföldi, 18. életévét még be nem töltött gyermekek számára is a takarékoskodás Start-értékpapírszámlán Babakötvényben, de tudni kell, hogy leghamarabb a számla megnyitása után három évvel vehető fel a megtakarítás, valamint induló összegként számlanyitáskor a családtagnak kell befizetni 25 000 forintot. A befizetések utáni éves állami támogatás és a Babakötvény által biztosított kedvező kamatozás ebben az esetben is jár.

* belföldi gyermek a Magyarország területén élő, 18. év alatti magyar állampolgár
** külföldi gyermek a 2005. évi CLXXIV. törvényt (Fétám Tv.) módosító 2017. évi CXCIII. törvény alapján a Magyarország területén kívül élő:
a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, 18. év alatti magyar állampolgár,
b) olyan nem magyar állampolgárságú, 18. évi alatti személy, aki „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik és az állampolgárságától megfosztással járna, ha felvenné a magyar állampolgárságot.

További információ: http://www.allampapir.hu/allampapirok/BABA

Megvásárolható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

3 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozat értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos. A tőke törlesztése egy összegben a lejáratkor esedékes.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

Megvásárolható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain
2019. június 1-jét követően nem értékesített állampapírok:

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), korábbi nevén Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK)

A BMÁP értékesítése 2019. június 1-jét követően megszűnt.

4, 6 és 10 éves futamidejű, 1 Ft-os alapcímletű, változó kamatozású dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében került értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos DKJ aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával megegyező kamatbázis felett biztosít változó kamatprémiumot. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A BMÁP-ot a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhették meg. A BMÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

A futamidő alatt eladható:

A 4 és 6 éves kötvény a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., és az UniCredit Bank Hungary Zrt.

A 10 éves kötvény a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. és az Unicredit Bank Hungary Zrt.

Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP), korábbi nevén Kétéves Állampapír (2MÁP)

A 2MÁP értékesítése 2019. június 1-jét követően megszűnt.

2 éves futamidejű, fix kamatozású, 1,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében került értékesítésre.

A Kétéves Magyar Állampapír egyes sorozatainak értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történt úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos. A tőke törlesztése egy összegben a lejáratkor esedékes.

A Kétéves Magyar Állampapírt a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhették meg. A Kétéves Magyar Állampapírt az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

A futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.

Féléves Magyar Állampapír (FMÁP), korábbi nevén Féléves kincstárjegy (FKJ)

Az FMÁP értékesítése 2019. június 1-jét követően megszűnt.

6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján került forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehetett. A féléves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődött. Futamidő végén az időarányos kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően került az ügyfél számláján jóváírásra.

Az FMÁP-ot a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhették meg.

Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz)

A KTJ Plusz értékesítése 2019. június 1-jét követően megszűnt.

1 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, 1 Ft-os alapcímletű értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében került értékesítésre. Hetente új sorozat került kibocsátásra, amelynek a forgalomba hozatali időszaka 1 hét. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos, függetlenül a vásárlás időpontjától. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a lejáratra érvényes kamatláb alapján kalkulált értékesítési árfolyammal egyezett meg. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően került az ügyfél számláján jóváírásra.

A KTJ Pluszt kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatták meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

A futamidő alatt visszaváltható:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n keresztül

Letelepedési Magyar Államkötvények

Tájékoztatás a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény („Harmtv.”) 28.§(3)-(7) bekezdéseivel kapcsolatban

Tájékoztatás tartózkodási engedélyt kérelmezők számára

A Letelepedési Magyar Államkötvény az államháztartásért felelős miniszter külön rendeletében meghatározott feltételekkel kibocsátott, 2015. január 1-jét követően 50.000,- euro névértékű, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli államkötvény. A Letelepedési Magyar Államkötvények névérték alatt, ún. diszkont áron kerülnek kibocsátásra és lejáratakor a névérték kerül kifizetésre. A névérték és a diszkont ár különbözete biztosítja a jogszabályi előírások szerint számított hozamot.

A Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely kizárólag Letelepedési Magyar Államkötvénybe fektet be és szerződéses jogviszonyban áll ezen tevékenység vonatkozásában az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal („ÁKK Zrt.”).

A Harmtv. 110.§ (11) bekezdésével összhangban a 2015. január 1-jét követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kérelmezőnként 300 000 euró össz-névértékű Letelepedési Magyar Államkötvényt kell lejegyezni (vásárolni).

A fentiek szerinti vállalkozás ennek megfelelően legalább ötéves futamidejű értékpapírt bocsát ki, amelyből (és nem a Letelepedési Magyar Államkötvényből) kell a Magyarországon tartózkodási engedélyt kérelmezőknek legalább 300.000,- euro névértéknek megfelelőt legalább 5 évig birtokolniuk. Ezen értékpapír egyes konkrét jellemzőiről (különösen például a kamatozásról, vagy hozamról) a magyar jogszabályok nem rendelkeznek. A vállalkozásnak rendelkeznie kell az adott ország joga szerint a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel.

A vállalkozás részére a jóváhagyást a Magyarország Országgyűlésének Gazdasági bizottsága adja ki. A bizottság által jóváhagyott vállalkozással az ÁKK Zrt. köteles szerződést kötni a Letelepedési Magyar Államkötvény forgalomba hozatalára (az állam általi kibocsátására és a vállalkozás általi megvételére). A jóváhagyott vállalkozások listáját az ÁKK Zrt. a honlapján publikálja (a lista letölthető itt.).

Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal vegyék fel a kapcsolatot. Elérhetősége: tel: +361 4639100, e-mail: migracio@bah.b-m.hu, a 2. számú ügyfélszolgálati iroda címe: H-1117 Budapest, Budafoki út 60. / Sztregova köz, a következő honlapon további információ található a kérelmek beadási folyamatával kapcsolatban.

Információ Vállalkozások részére

A Harmtv. szerinti úgynevezett Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely ennek megfelelően értékpapírokat bocsát ki a tartózkodási engedélyt kérelmezők számára. Országonként csak egy vállalkozást hagyhat jóvá az Országgyűlés Gazdasági bizottsága. Kérjük, hogy az engedély megszerzésével kapcsolatban lépjenek közvetlen kapcsolatba a bizottsággal. Elérhetőségük: tel: +361 4414567, fax: +361 4414560, e-mail: gb@parlament.hu.


A jóváhagyott vállalkozások listája


Szerződéskötés dátumaA jóváhagyott vállalkozások listája

Országgyűlés Gazdasági és informatikai Bizottság határozatának száma

2013.04.09.Hungary State Special Debt Fund (89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007)

5/2010-2014. sz. bizottsági határozat
8/2010-2014. sz. bizottsági határozat

22 /2010-2014. sz. bizottsági határozat

27/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.05.27

Discus Holdings Ltd (158, Merchants Street, Valetta, VLT1176, Málta; korábbi székhelye:236, St. Paul Street, Valletta, VLT1215, Málta)

9/2010-2014. sz. bizottsági határozat
13/2010-2014. sz. bizottsági határozat
20/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 13/2014-2018 számú 2015. december 15-én kelt bizottsági határozat alapján

2013.06.20.Innozone Holdings Limited (195 Arch. Makariou III Avenue, Cy-3030 Limassol, Cyprus)10/2010-2014. sz. bizottsági határozat
14/2010-2014. sz. bizottsági határozat
2013.08.29.Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1065 Budapest, Hajós utca 25; korábbi székhelye:1068 Budapest, Székely Mihály utca 8.)

11/2010-2014. sz. bizottsági határozat
19/2010-2014. sz. bizottsági határozat
2/2014-2018. sz. bizottsági határozat

20/2014-2018.sz bizottsági határozat

28/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.08.23.VolDan Investments Limited (Schaan)

15/2010-2014. sz. bizottsági határozat

21/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.08.22.EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd (28C Stanley Street Singapore)

17/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 14/2014-2018 számú 2015. december 15-én kelt bizottsági határozat alapján

2013.07.25.S&Z program Limited (Schaan)

16/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 1/2014-2018 számú 2014. szeptember 25-én kelt bizottsági határozat alapján

2016.03.21.MIGRAT IMMIGRATION ASIA Ltd. (Chalkidonos 10, 3070 Limassol, Ciprus)

19/2014-2018. sz. bizottsági határozat

32/2014-2018. sz. bizottsági határozata, mely 2016. november 7-én a 33/2014-2018. sz bizottsági határozattal visszavonásra került.

Ismertetők, eljárási rendek

Állampapír kibocsátásra vonatkozó nyilvános ajánlattételek

Magyar Államkötvény (MÁK) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2023/C pdf 2020-07-13 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-07-13 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-07-13 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-07-06 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-07-06 Kibocsátás
2041/A pdf 2020-07-06 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-07-03 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-06-29 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-06-29 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-06-29 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-06-22 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-06-22 Kibocsátás
2027/A pdf 2020-06-22 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-06-15 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-06-15 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-06-15 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-06-08 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-06-08 Kibocsátás
2038/A pdf 2020-06-08 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-06-05 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-05-29 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-05-29 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-05-29 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-05-25 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-05-25 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-05-18 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-05-18 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-05-18 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-05-11 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-05-11 Kibocsátás
2041/A pdf 2020-05-11 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-05-08 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-05-04 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-05-04 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-05-04 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-04-27 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-04-27 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-04-20 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-04-20 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-04-20 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-04-09 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-04-09 Kibocsátás
2038/A pdf 2020-04-09 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-04-06 Kibocsátás
2023/C pdf 2020-04-06 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-04-06 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-03-30 Kibocsátás
2022/C pdf 2020-03-23 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-03-23 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-03-09 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-03-09 Kibocsátás
2041/A pdf 2020-03-09 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-03-02 Kibocsátás
2022/C pdf 2020-02-24 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-02-24 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-02-24 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-02-17 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-02-10 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-02-10 Kibocsátás
2038/A pdf 2020-02-10 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-02-03 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-01-27 Kibocsátás
2022/C pdf 2020-01-27 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-01-27 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-01-20 Kibocsátás
2025/C pdf 2020-01-13 Kibocsátás
2030/A pdf 2020-01-13 Kibocsátás
2041/A pdf 2020-01-13 Kibocsátás
2027/B pdf 2020-01-06 Kibocsátás
2025/C pdf 2019-12-23 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-12-23 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-12-23 Kibocsátás
2025/C pdf 2019-12-02 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-12-02 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-12-02 Kibocsátás
2025/C pdf 2019-11-18 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-11-18 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-11-18 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-11-04 Kibocsátás
2025/C pdf 2019-11-04 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-11-04 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-10-18 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-10-18 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-10-18 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-10-07 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-10-07 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-10-07 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-09-23 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-09-23 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-09-23 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-09-09 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-09-09 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-09-09 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-08-26 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-08-26 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-08-26 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-08-12 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-08-12 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-08-12 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-08-05 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-07-29 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-07-29 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-07-29 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-07-23 Módosítás
2023/B pdf 2019-07-22 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-07-15 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-07-15 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-07-15 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-07-08 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-07-01 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-07-01 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-07-01 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-06-24 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-06-17 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-06-17 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-06-17 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-06-07 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-06-03 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-06-03 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-06-03 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-05-27 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-05-20 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-05-20 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-05-20 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-05-13 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-05-06 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-05-06 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-05-06 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-04-26 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-04-18 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-04-18 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-04-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-04-15 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-04-08 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-04-08 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-04-08 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-04-01 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-03-25 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-03-25 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-03-25 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-03-18 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-03-11 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-03-11 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-03-11 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-03-04 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-02-25 Kibocsátás
2022/C pdf 2019-02-25 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-02-25 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-02-18 Kibocsátás
2021/C pdf 2019-02-11 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-02-11 Kibocsátás
2030/A pdf 2019-02-11 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-02-04 Kibocsátás
2021/C pdf 2019-01-28 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-01-28 Kibocsátás
2038/A pdf 2019-01-28 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-01-23 Módosítás
2023/B pdf 2019-01-21 Kibocsátás
2021/C pdf 2019-01-14 Kibocsátás
2024/C pdf 2019-01-14 Kibocsátás
2027/A pdf 2019-01-14 Kibocsátás
2023/B pdf 2019-01-07 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-12-27 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-12-27 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-12-27 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-12-10 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-11-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-11-12 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-26 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-15 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-01 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-09-17 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-09-03 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-08-17 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-08-06 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-07-23 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-07-09 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-06-25 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-06-11 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-05-28 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-05-14 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-04-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2021/A pdf 2018-04-16 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-19 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-05 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-02-19 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-02-05 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-01-22 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2020/C pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-01-08 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-11-27 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-11-13 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-27 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-16 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-02 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-09-20 Módosítás
2021/A pdf 2017-09-18 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-09-04 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-08-21 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-08-07 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-07-24 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-07-10 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-06-26 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-06-12 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-05-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-05-15 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-04-28 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-04-03 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-03-20 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-03-06 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-02-20 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-12-05 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-12-05 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-11-21 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-11-21 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-11-07 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-11-07 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-10-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-10-24 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-10-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-10-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-09-26 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-09-26 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-09-12 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-09-12 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-08-29 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-08-15 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-15 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-01 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-08-01 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-07-18 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-07-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-07-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-07-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-06-20 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-06-20 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-06-06 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-06-06 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-05-23 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-05-23 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-05-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-05-09 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-04-25 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-04-25 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-04-11 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-04-11 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-03-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-03-24 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-03-21 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-03-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-03-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-02-29 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-02-22 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-02-15 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-15 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-02-01 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-01 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-01-25 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-01-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-01-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-01-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-01-04 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-12-07 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-11-23 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-11-16 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-11-09 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-10-26 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-10-19 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-10-12 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-09-28 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-09-21 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-09-14 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-08-31 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-08-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-08-14 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-08-03 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-07-27 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-07-20 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-07-06 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-06-29 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-06-22 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-06-08 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-05-22 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-05-18 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-05-11 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-04-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-04-20 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-04-13 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-30 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-03-23 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-16 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-02-23 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-02-16 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-02-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-01-26 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-01-19 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-01-05 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-12-08 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-10 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-10-27 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-29 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-15 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-01 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-08-15 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-08-04 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Diszkont Kincstárjegyek (DKJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
D201021 pdf 2020-07-09 Kibocsátás
D210630 pdf 2020-07-03 Kibocsátás
D201014 pdf 2020-07-02 Kibocsátás
D201007 pdf 2020-06-25 Kibocsátás
D210630 pdf 2020-06-19 Kibocsátás
D200930 pdf 2020-06-18 Kibocsátás
D200923 pdf 2020-06-11 Kibocsátás
D210421 pdf 2020-06-05 Kibocsátás
D200916 pdf 2020-06-04 Kibocsátás
D200909 pdf 2020-05-27 Kibocsátás
D210421 pdf 2020-05-22 Kibocsátás
D200902 pdf 2020-05-21 Kibocsátás
D200826 pdf 2020-05-14 Kibocsátás
D210421 pdf 2020-05-08 Kibocsátás
D200819 pdf 2020-05-07 Kibocsátás
D200812 pdf 2020-04-29 Kibocsátás
D210421 pdf 2020-04-24 Kibocsátás
D200805 pdf 2020-04-23 Kibocsátás
D200729 pdf 2020-04-16 Kibocsátás
D210421 pdf 2020-04-08 Kibocsátás
D200722 pdf 2020-04-07 Kibocsátás
D200715 pdf 2020-04-02 Kibocsátás
D210224 pdf 2020-03-30 Kibocsátás
D210224 pdf 2020-03-16 Kibocsátás
D210224 pdf 2020-03-02 Kibocsátás
D210224 pdf 2020-02-17 Kibocsátás
D201223 pdf 2020-02-03 Kibocsátás
D201223 pdf 2020-01-20 Kibocsátás
D201223 pdf 2020-01-06 Kibocsátás
D201021 pdf 2019-12-09 Kibocsátás
D201021 pdf 2019-11-25 Kibocsátás
D201021 pdf 2019-11-11 Kibocsátás
D201021 pdf 2019-10-28 Kibocsátás
D201021 pdf 2019-10-14 Kibocsátás
D200826 pdf 2019-09-30 Kibocsátás
D200826 pdf 2019-09-16 Kibocsátás
D200826 pdf 2019-09-02 Kibocsátás
D200826 pdf 2019-08-15 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Magyar Államkötvények csereaukciók nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2026/D<->2022C pdf 2020-07-10 Kibocsátás
2029/A<->2022B pdf 2020-07-10 Kibocsátás
2029/A<->2022C pdf 2020-06-26 Kibocsátás
2031/A<->2022B pdf 2020-06-26 Kibocsátás
2029/A<->2022C pdf 2020-06-12 Kibocsátás
2031/A<->2022B pdf 2020-06-12 Kibocsátás
2031/A<->2022C pdf 2020-05-15 Kibocsátás
2041/A<->2022B pdf 2020-05-15 Kibocsátás
2031/A<->2022C pdf 2020-04-30 Kibocsátás
2038/A<->2022B pdf 2020-04-30 Kibocsátás
2026/D<->2022B pdf 2020-04-17 Kibocsátás
2031/A<->2022C pdf 2020-04-17 Kibocsátás
2026/D<->2021B pdf 2020-03-27 Kibocsátás
2031/A<->2022B pdf 2020-03-27 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2020-02-28 Kibocsátás
2026/D<->2021B pdf 2020-02-28 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2020-02-14 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2020-02-14 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2020-01-31 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2020-01-31 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2020-01-17 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2020-01-17 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2020-01-03 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2020-01-03 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2019-12-06 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2019-12-06 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2019-11-22 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2019-11-22 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2019-11-08 Kibocsátás
2023/B<->2021A pdf 2019-11-08 Kibocsátás
2023/B<->2021A pdf 2019-10-25 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2019-10-25 Kibocsátás
2028/A<->2022A pdf 2019-10-11 Kibocsátás
2023/B<->2021A pdf 2019-10-11 Kibocsátás
2023/B<->2021A pdf 2019-09-27 Kibocsátás
2026/D<->2022A pdf 2019-09-27 Kibocsátás
2023/B<->2021A pdf 2019-09-13 Kibocsátás
2031/A<->2021C pdf 2019-09-13 Kibocsátás
2026/D<->2021B pdf 2019-08-30 Kibocsátás
2031/A<->2022A pdf 2019-08-30 Kibocsátás
2028/A<->2021B pdf 2019-08-02 Kibocsátás
2026/D<->2021C pdf 2019-08-02 Kibocsátás
2026/D<->2021C pdf 2019-07-19 Kibocsátás
2028/A<->2021B pdf 2019-07-19 Kibocsátás
2028/A<->2021B pdf 2019-07-05 Kibocsátás
2026/D<->2021C pdf 2019-07-05 Kibocsátás
2028/A<->2021B pdf 2019-06-21 Kibocsátás
2026/D<->2021C pdf 2019-06-21 Kibocsátás
2026/D<->2021C pdf 2019-06-06 Kibocsátás
2028/A<->2021B pdf 2019-06-06 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-05-24 Kibocsátás
2028/A<->2021C pdf 2019-05-24 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-05-10 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-05-10 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-04-12 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-04-12 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-03-29 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-03-29 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-03-14 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-03-14 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-03-01 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-03-01 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-02-15 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-02-15 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-02-01 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-02-01 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2019-01-18 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2019-01-18 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2019-01-04 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2019-01-04 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-12-07 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-12-07 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-11-23 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-11-23 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-11-09 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-11-09 Kibocsátás
2024/B<->2020B pdf 2018-10-12 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-10-12 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-09-28 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-09-28 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-09-14 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-09-14 Kibocsátás
2024/B<->2020A pdf 2018-08-31 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-08-31 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-08-16 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-08-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-08-03 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-08-03 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-07-20 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-07-20 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-07-06 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-07-06 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-06-22 Kibocsátás
2024/B<->2020B pdf 2018-06-22 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2018-06-08 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2018-06-08 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-05-25 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2018-05-25 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-04-25 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2018-04-25 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2018-04-13 Kibocsátás
2028/A<->2020B pdf 2018-04-13 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-03-14 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-03-14 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-03-02 Kibocsátás
2025/B<->2020C pdf 2018-03-02 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-02-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-02-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-01-05 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-01-05 Kibocsátás
2022/A<->2019C pdf 2017-09-15 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2017-09-15 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-09-01 Kibocsátás
2022/A<->2019C pdf 2017-09-01 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-08-18 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-08-18 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-08-04 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-08-04 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-07-21 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-07-21 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-07-07 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-07-07 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-06-23 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-06-23 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-06-09 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-06-09 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-05-26 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-05-26 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-05-12 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-05-12 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-04-27 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-04-27 Kibocsátás
2024/B<->2019C pdf 2017-04-12 Kibocsátás
2021/A<->2018D pdf 2017-04-12 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-03-31 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-03-31 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-03-17 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-03-17 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-03-03 Kibocsátás
2024/B<->2019C pdf 2017-03-03 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-02-03 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2017-02-03 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2017-01-20 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-01-20 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2017-01-06 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-01-06 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2016-12-09 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2016-12-09 Kibocsátás
2023/A<->2019A pdf 2016-11-25 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-11-25 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-10-26 Kibocsátás
2022/A<->2020A pdf 2016-10-26 Kibocsátás
2022/A<->2020A pdf 2016-10-14 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-10-14 Kibocsátás
2022/A<->2018B pdf 2016-09-30 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-09-30 Kibocsátás
2022/A<->2018B pdf 2016-09-16 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-09-02 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-08-05 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-07-22 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-07-08 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-06-10 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-05-12 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-04-15 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-04-15 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-04-01 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-04-01 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-03-18 Kibocsátás
2028/A<->2018B pdf 2016-03-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-03-04 Kibocsátás
2028/A<->2018B pdf 2016-03-04 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-02-19 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-02-19 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-02-05 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-02-05 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-01-22 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-01-22 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-01-08 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-01-08 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-11-27 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-11-27 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-30 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-10-16 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-16 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-02 Kibocsátás
2022/A<->2017B pdf 2015-09-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-09-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-09-04 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-09-04 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-08-07 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-08-07 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-07-24 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-07-24 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-07-10 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-07-10 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-06-26 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-06-26 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-06-12 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-06-12 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-05-29 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-05-29 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-05-15 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-04-17 Kibocsátás
2022/A<->2017B pdf 2015-04-17 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-04-08 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-04-08 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-03-20 Kibocsátás
2024/B<->2016D pdf 2015-03-20 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-03-09 Kibocsátás
2022/A<->2016D pdf 2015-03-06 Kibocsátás
2023/A<->2017A pdf 2015-02-20 Kibocsátás
2020/A<->2017B pdf 2015-02-20 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-02-06 Kibocsátás
2023/A<->2017A pdf 2015-02-06 Kibocsátás
2020/A<->2016D pdf 2015-01-23 Kibocsátás
2020/A<->2017B pdf 2015-01-23 Kibocsátás
2022/A<->2016D pdf 2015-01-09 Kibocsátás
2020/A<->2016D pdf 2015-01-09 Kibocsátás
2022/A-2017/B pdf 2014-11-14 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-11-14 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-09-19 Kibocsátás
2022/A-2016/D pdf 2014-09-05 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-08-22 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-08-22 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-08-08 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-08-08 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A-2016/D pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2020/A<->2018/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2020/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2022/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) nyilvános ajánlattétele

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
N2025/29 pdf 2020-07-07 Jegyzés
N2025/28 pdf 2020-06-30 Jegyzés
N2025/27 pdf 2020-06-23 Jegyzés
N2025/26 pdf 2020-06-16 Jegyzés
N2025/25 pdf 2020-06-09 Jegyzés
N2025/24 pdf 2020-06-02 Jegyzés
N2025/23 pdf 2020-05-26 Jegyzés
N2025/22 pdf 2020-05-19 Jegyzés
N2025/21 pdf 2020-05-12 Jegyzés
N2025/20 pdf 2020-05-05 Jegyzés
N2025/19 pdf 2020-04-28 Jegyzés
N2025/18 pdf 2020-04-21 Jegyzés
N2025/17 pdf 2020-04-14 Jegyzés
N2025/16 pdf 2020-04-07 Jegyzés
N2025/15 pdf 2020-03-31 Jegyzés
N2025/14 pdf 2020-03-24 Jegyzés
N2025/13 pdf 2020-03-17 Jegyzés
N2025/12 pdf 2020-03-10 Jegyzés
N2025/11 pdf 2020-03-03 Jegyzés
N2025/10 pdf 2020-02-25 Jegyzés
N2025/09 pdf 2020-02-18 Jegyzés
N2025/08 pdf 2020-02-11 Jegyzés
N2025/07 pdf 2020-02-04 Jegyzés
N2025/06 pdf 2020-01-28 Jegyzés
N2025/05 pdf 2020-01-21 Jegyzés
N2025/04 pdf 2020-01-14 Jegyzés
N2025/03 pdf 2020-01-07 Jegyzés
N2025/02 pdf 2019-12-31 Jegyzés
N2025/01 pdf 2019-12-31 Jegyzés
N2024/29 pdf 2019-12-10 Jegyzés
N2024/28 pdf 2019-12-03 Jegyzés
N2024/27 pdf 2019-11-26 Jegyzés
N2024/26 pdf 2019-11-19 Jegyzés
N2024/25 pdf 2019-11-12 Jegyzés
N2024/24 pdf 2019-11-05 Jegyzés
N2024/23 pdf 2019-10-29 Jegyzés
N2024/22 pdf 2019-10-22 Jegyzés
N2024/21 pdf 2019-10-16 Jegyzés
N2024/20 pdf 2019-10-08 Jegyzés
N2024/19 pdf 2019-10-01 Jegyzés
N2024/18 pdf 2019-09-24 Jegyzés
N2024/17 pdf 2019-09-17 Jegyzés
N2024/16 pdf 2019-09-10 Jegyzés
N2024/15 pdf 2019-09-03 Módosítás
N2024/14 pdf 2019-08-27 Jegyzés
N2024/13 pdf 2019-08-21 Jegyzés
N2024/12 pdf 2019-08-13 Jegyzés
N2024/11 pdf 2019-08-06 Jegyzés
N2024/10 pdf 2019-07-30 Jegyzés
N2024/09 pdf 2019-07-23 Jegyzés
N2024/08 pdf 2019-07-16 Jegyzés
N2024/07 pdf 2019-07-09 Jegyzés
N2024/06 pdf 2019-07-02 Jegyzés
N2024/05 pdf 2019-06-25 Jegyzés
N2024/04 pdf 2019-06-18 Jegyzés
N2024/03 pdf 2019-06-11 Jegyzés
N2024/02 pdf 2019-06-04 Jegyzés
N2024/01 pdf 2019-05-29 Jegyzés
Korábbi dokumentumok »

nyomdai úton előállított Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) nyilvános ajánlattétele

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
MAPP/2019 pdf 2020-01-16 Rábocsátás
MAPP/2019 pdf 2019-10-29 Kibocsátás

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegyek (KKJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
K2021/29 pdf 2020-07-07 Jegyzés
K2021/28 pdf 2020-06-30 Jegyzés
K2021/27 pdf 2020-06-23 Jegyzés
K2021/26 pdf 2020-06-16 Jegyzés
K2021/25 pdf 2020-06-09 Jegyzés
K2021/24 pdf 2020-06-02 Jegyzés
K2021/23 pdf 2020-05-26 Jegyzés
K2021/22 pdf 2020-05-19 Jegyzés
K2021/21 pdf 2020-05-12 Jegyzés
K2021/20 pdf 2020-05-05 Jegyzés
K2021/19 pdf 2020-04-28 Jegyzés
K2021/18 pdf 2020-04-21 Jegyzés
K2021/17 pdf 2020-04-14 Jegyzés
K2021/16 pdf 2020-04-07 Jegyzés
K2021/15 pdf 2020-03-31 Jegyzés
K2021/14 pdf 2020-03-24 Jegyzés
K2021/13 pdf 2020-03-17 Jegyzés
K2021/12 pdf 2020-03-10 Jegyzés
K2021/11 pdf 2020-03-03 Jegyzés
K2021/10 pdf 2020-02-25 Jegyzés
K2021/09 pdf 2020-02-18 Jegyzés
K2021/08 pdf 2020-02-11 Jegyzés
K2021/07 pdf 2020-02-04 Jegyzés
K2021/06 pdf 2020-01-28 Jegyzés
K2021/05 pdf 2020-01-21 Jegyzés
K2021/04 pdf 2020-01-14 Jegyzés
K2021/03 pdf 2020-01-07 Jegyzés
K2021/02 pdf 2019-12-31 Jegyzés
K2021/01 pdf 2019-12-17 Jegyzés
K2020/51 pdf 2019-12-10 Jegyzés
K2020/50 pdf 2019-12-03 Jegyzés
K2020/49 pdf 2019-11-26 Jegyzés
K2020/48 pdf 2019-11-19 Jegyzés
K2020/47 pdf 2019-11-12 Jegyzés
K2020/46 pdf 2019-11-05 Jegyzés
K2020/45 pdf 2019-10-29 Jegyzés
K2020/44 pdf 2019-10-22 Jegyzés
K2020/43 pdf 2019-10-16 Jegyzés
K2020/42 pdf 2019-10-08 Jegyzés
K2020/41 pdf 2019-10-01 Jegyzés
K2020/40 pdf 2019-09-24 Jegyzés
K2020/39 pdf 2019-09-17 Jegyzés
K2020/38 pdf 2019-09-10 Jegyzés
K2020/37 pdf 2019-09-03 Jegyzés
K2020/36 pdf 2019-08-27 Jegyzés
K2020/35 pdf 2019-08-21 Jegyzés
K2020/34 pdf 2019-08-13 Jegyzés
K2020/33 pdf 2019-08-06 Jegyzés
K2020/32 pdf 2019-07-30 Jegyzés
K2020/31 pdf 2019-07-23 Jegyzés
K2020/30 pdf 2019-07-16 Jegyzés
K2020/29 pdf 2019-07-09 Jegyzés
K2020/28 pdf 2019-07-02 Jegyzés
Korábbi dokumentumok »

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), korábbi nevén Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2023/L pdf 2020-04-14 Kibocsátás
2025/J pdf 2020-04-14 Kibocsátás
2025/I pdf 2020-04-14 Értékesítési időszak lezárása
2023/K pdf 2020-04-14 Értékesítési időszak lezárása
2025/I pdf 2019-10-29 Kibocsátás
2023/K pdf 2019-10-29 Kibocsátás
2022/L pdf 2019-10-29 Értékesítési időszak lezárása
2024/J pdf 2019-10-29 Értékesítési időszak lezárása
2024/J pdf 2019-10-28 Rábocsátás
2022/L pdf 2019-10-17 Rábocsátás
2024/J pdf 2019-09-03 Rábocsátás
2024/J pdf 2019-07-15 Rábocsátás
2022/L pdf 2019-05-29 Kibocsátás
2024/J pdf 2019-05-29 Kibocsátás
2024/I pdf 2019-05-22 Rábocsátás
2022/K pdf 2019-05-16 Értékesítési időszak lezárása
2024/I pdf 2019-05-16 Értékesítési időszak lezárása
2022/K pdf 2019-03-13 Rábocsátás
2024/I pdf 2019-02-11 Rábocsátás
2022/K pdf 2019-01-23 Kibocsátás
2021/K pdf 2019-01-23 Rábocsátás
2021/K pdf 2019-01-14 Értékesítési időszak meghosszabbítása
2024/I pdf 2018-12-13 Kibocsátás
2023/J pdf 2018-12-13 Értékesítési időszak lezárása
2023/J pdf 2018-12-13 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-11-26 Rábocsátás
2023/J pdf 2018-11-08 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-10-10 Rábocsátás
2023/J pdf 2018-09-19 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-08-03 Rábocsátás
2023/J pdf 2018-08-03 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-07-06 Rábocsátás
2023/J pdf 2018-07-02 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-05-10 Rábocsátás
2023/J pdf 2018-05-03 Rábocsátás
2023/I pdf 2018-01-16 Rábocsátás
2021/K pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2023/J pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2023/I pdf 2018-01-15 Értékesítési időszak lezárása
2021/J pdf 2018-01-15 Értékesítési időszak lezárása
2023/I pdf 2018-01-11 Rábocsátás
2023/I pdf 2018-01-09 Rábocsátás
2022/J pdf 2017-10-02 Rábocsátás
2020/K pdf 2017-10-02 Rábocsátás
2023/I pdf 2017-09-27 Kibocsátás
2021/J pdf 2017-09-27 Kibocsátás
2022/J pdf 2017-09-27 Értékesítési időszak lezárása
2020/K pdf 2017-09-27 Értékesítési időszak lezárása
2020/K pdf 2017-09-26 Rábocsátás
2020/K pdf 2017-08-23 Rábocsátás
2022/J pdf 2017-08-02 Rábocsátás
2020/K pdf 2017-07-06 Rábocsátás
2022/J pdf 2017-06-27 Rábocsátás
2020/K pdf 2017-05-25 Rábocsátás
2022/J pdf 2017-05-11 Kibocsátás
2022/I pdf 2017-05-11 Értékesítési időszak lezárása
2022/I pdf 2017-05-11 Rábocsátás
2020/K pdf 2017-05-11 Rábocsátás
2022/I pdf 2017-04-27 Módosítás
2022/I pdf 2017-04-27 Rábocsátás
2022/I pdf 2017-04-07 Rábocsátás
2022/I pdf 2017-03-29 Rábocsátás
2022/I pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2020/K pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2021/I pdf 2017-02-15 Értékesítési időszak lezárása
2021/I pdf 2017-02-13 Rábocsátás
2021/I pdf 2017-01-10 Rábocsátás
2021/I pdf 2016-12-13 Rábocsátás
2021/I pdf 2016-11-22 Rábocsátás
2021/I pdf 2016-09-06 Módosítás
2020/J pdf 2016-09-06 Módosítás
2021/I pdf 2016-07-13 Rábocsátás
2020/J pdf 2016-03-31 Rábocsátás
2021/I pdf 2016-03-29 Kibocsátás
2020/J pdf 2016-03-29 Értékesítési időszak lezárása
2020/J pdf 2016-03-11 Rábocsátás
2020/J pdf 2016-02-04 Rábocsátás
2020/J pdf 2016-01-12 Rábocsátás
2020/J pdf 2015-12-15 Rábocsátás
2020/J pdf 2015-10-30 Rábocsátás
2020/J pdf 2015-05-07 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP), korábbi nevén Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2023/X_EUR pdf 2020-05-28 Kibocsátás
2025/X_EUR pdf 2020-05-28 Kibocsátás
2022/X_EUR pdf 2020-04-23 Rábocsátás
2022/X_EUR pdf 2019-12-10 Rábocsátás
2022/X_EUR pdf 2019-05-29 Kibocsátás
2021/Y_EUR pdf 2019-05-16 Értékesítési időszak lezárása
2021/Y_EUR pdf 2019-03-26 Értékesítési időszak meghosszabbítása
2021/Y_EUR pdf 2019-01-21 Értékesítési időszak meghosszabbítása
2021/Y_EUR pdf 2018-01-23 Kibocsátás
2021/X_EUR pdf 2018-01-23 Értékesítési időszak lezárása
2021/X_EUR pdf 2017-09-27 Kibocsátás
2020/X_EUR pdf 2017-09-27 Értékesítési időszak lezárása
2020/X_EUR pdf 2017-03-28 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Kincstári Takarékjegyek (KTJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2021I pdf 2020-02-25 Kibocsátás
202111 pdf 2020-02-25 Kibocsátás
2020I. pdf 2019-05-28 Kibocsátás
202011. pdf 2019-05-28 Kibocsátás