Tájékoztató a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap pénzforgalmi és értékpapír számláiról

Tájékoztató a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap pénzforgalmi- és értékpapír számláiról

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűem Működő Részvénytársaság („ÁKK Zrt.”) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvénynek és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010.(XII.23) Korm. rendeletnek megfelelően tájékozatja a magánnyugdíjpénztárakat, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagok egyéni portfolióját képező eszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap javára a következő számlák útján adják át.

Pénzforgalmi számlák adatai:

Magyar forint számla adatai:

Számla jogosultja: Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

Számlavezető: Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10032000-01200667

IBAN számlaszám: HU92 1003 2000 0120 0667 0000 0000

Euró számla adatai:

Számla jogosultja: Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

Számlaszám: HU66 1000 4885 1000 8016 0012 4030

Számlavezető: Magyar Államkincstár

Számlavezető számlaszáma IBAN: HU78 19017004 88120264 70100005

Számlavezető bankja: Magyar Nemzeti Bank (Swift:MANEHUHB)

MNB számlavezető bankja: KBC Bank N.V. Brussels (Swift:KREDBEBB)

MNB számlaszáma a számlavezető bankjánál: 480-9162597-82

USA dollár számla adatai:

Számla jogosultja: Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

Számlaszám: HU 66 1000 4012 1000 8016 0022 4037

Számlavezető: Magyar Államkincstár

Számlavezető számlaszáma IBAN: HU38 19017004 21120264 70100008

Számlavezető bankja: Magyar Nemzeti Bank (Swift:MANEHUHB)

MNB számlavezető bankja: Deutsche Bank Trust Co., New York (Swift:BKTRUS33)

MNB számlaszáma a számlavezető bankjánál: 04018865

Deviza átutalások teljesítésekor a Számlajogosult javára érkező átutalások esetén az átutaló részére kedvezményezett számlaként a Kincstár Magyar Nemzeti Banknál vezetett IBAN nemzetközi számlaszámát és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) SWIFT kódját, valamint számlavezető bankjait kell megadni. / Magyar Államkincstár EUR IBAN: HU78-19017004-88120264- 70100005, illetve USD IBAN: HU38-19017004-21120264-70100008, SWIFT: MANEHUHB, az MNB számlavezető bankjai: EUR: KBC Bank N.V., Brussels, USD: Deutsche Bank Trust Co., New York /. Jelölni kell továbbá a Számlajogosult Kincstárnál vezetett IBAN számlaszámát és elnevezését is.

Értékpapír számla adatai:

Számla jogosultja: Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap

Számlavezető: KELER Zrt.

Számlaszám:0348/000009

Az ÁKK Zrt. egyidejűleg tájékoztatja továbbá a Pénztárak Garanciaalapját, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokra vonatkozó garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek összegét, illetve azok eszközfedezetét szintén a fent megjelölt számlaszámok útján utalja át a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére.

Tartalom

Saját lista