Tájékoztatás állampapír lejáratokkal és elsődleges piaci ügyletekkel kapcsolatos elszámolásokról

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Államkincstár, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER), valamint a Magyar Nemzeti Bank közötti megállapodás alapján 2009. október 5-étől megváltozik az állampapír lejáratok és az elsődleges piaci állampapírügyletek kiegyenlítésének rendje. Ennek megfelelően a KELER Zrt. – kifizető ügynökként – az értéknap reggelén indítja mind a lejárathoz, mind a kibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést 6-os prioritással a VIBER-ben, és így 2009. október 5-étől kezdődőn megszűnik a lejáró állampapírok a Bankközi Klíring Rendszerben (BKR-ben) történő törlesztése. Ennek következtében a jövőben az állampapír-lejáratból eredő likviditás az adott éjszakai BKR elszámolás során nem vehető figyelembe kimenő tételeik fedezeteként.
Kérjük, hogy likviditásgazdálkodásukban és tervezésükben vegyék figyelembe az említett változást, különös tekintettel azokra a napokra, amikor az állampapír-lejárati nap az ügyfélkörük adófizetési határnapjával esik egybe. Kérjük továbbá, hogy szükség esetén tájékoztassák a változás által érintett más szervezeti egységüket is.

Az első ilyen feldolgozás 2009.10.07-én lesz. A D091007(HU0000517404) és a K091007(HU0000502984) értékpapírok lejárata lesz Viber-ben kiegyenlítve.

További információt a 488-94-51, 488-94-52, 488-94-56 telefonszámokon kaphatnak.

Budapest, 2009.10.05

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Tartalom

Saját lista