Tájékoztatás állampapír lejáratokkal és elsődleges piaci ügyletekkel kapcsolatos elszámolásokról

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Államkincstár, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER), valamint a Magyar Nemzeti Bank közötti megállapodás alapján 2009. október 5-étől megváltozik az állampapír lejáratok és az elsődleges piaci állampapírügyletek kiegyenlítésének rendje. Ennek megfelelően a KELER Zrt. – kifizető ügynökként – az értéknap reggelén indítja mind a lejárathoz, mind a kibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést 6-os prioritással a VIBER-ben, és így 2009. október 5-étől kezdődőn megszűnik a lejáró állampapírok a Bankközi Klíring Rendszerben (BKR-ben) történő törlesztése. Ennek következtében a jövőben az állampapír-lejáratból eredő likviditás az adott éjszakai BKR elszámolás során nem vehető figyelembe kimenő tételeik fedezeteként.
Kérjük, hogy likviditásgazdálkodásukban és tervezésükben vegyék figyelembe az említett változást, különös tekintettel azokra a napokra, amikor az állampapír-lejárati nap az ügyfélkörük adófizetési határnapjával esik egybe. Kérjük továbbá, hogy szükség esetén tájékoztassák a változás által érintett más szervezeti egységüket is.

Az első ilyen feldolgozás 2009.10.07-én lesz. A D091007(HU0000517404) és a K091007(HU0000502984) értékpapírok lejárata lesz Viber-ben kiegyenlítve.

További információt a 488-94-51, 488-94-52, 488-94-56 telefonszámokon kaphatnak.

Budapest, 2009.10.05

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Tartalom

Saját lista

  MÁK és DKJ kalkulátor
  Dátum: a számítás értéknapja, továbbá az értékpapír mezőben csak olyan értékpapírok jelennek meg, amelyek kibocsátási dátuma nagyobb, de a lejárata kisebb, mint az értéknap (a dátum nem lehet 2003.01.01-előtti érték)
  Típus: ha diszkont kincstárjegy, akkor az értékpapír mezőben csak a DKJ-típusú papírok, ha kötvény, akkor csak kötvények jelennek meg
  Konvenció: számítási metódus: ISMA vagy a kormányrendeletben rögzített EHM
  Értékpapír: a kiválasztott értékpapírra történik számítás
  Hozam %: a lejáratig számított hozam
  Nettó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír nettó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = bruttó árfolyam% - Felh. Kamat%
  Felh. Kamat %: a kiválasztott értékpapírnak adott értéknapra vonatkozó felhalmozott kamata%
  Bruttó Árfolyam %: a kiválasztott értékpapír bruttó jelenértéke, ha nem ez a beviteli mező, akkor = Nettó árfolyam% + Felh. Kamat%
  Névérték: tetszőleges egész szám, ebből származik a Nettó ár, Felh. Kamat, valamint a Bruttó Ár
  Nettó Ár: Nettó Árfolyam% * névérték
  Felh. Kamat: Felh. Kamat% * névérték
  Bruttó Árfolyam: Bruttó Árfolyam% * névérték

  Csak a forintban kibocsátott fix kamatozású államkötvényekre, valamint diszkont kincstárjegyekre lehet árfolyam/ hozam számítást végezni!