A Diákhitel Központ Zrt. 2006. szeptembertől induló egyéves kötvényprogramjának és az egyes kibocsátások dokumentációi

A Diákhitel Központ Zrt. 30 milliárd Ft keretösszegű kötvéA DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukciójának eredménye

ny-kibocsátási programját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete E-III/10.337/2006. számú határozatával 2006. szeptember 25. napján engedélyezte. A kötvényprogram keretében a DK2009/01 sorozatú kötvények első részletének forgalomba hozatalára a 2006. október 3-i aukciót követően, 2006. október 11-én kerül sor.


A Társaság a Nyilvános Ajánlattételt a Magyar Tőkepiac című hivatalos lapban, valamint a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján, az Alaptájékoztatót és a Végleges Feltételeket a Kibocsátó www.diakhitel.hu és a Vezető Forgalmazó www.akk.hu című honlapján teszi közzé. A Tájékoztató, annak mellékleteivel együtt a Kibocsátó székhelyén, illetve a forgalomba hozatali helyeken megtekinthető. A BÉT által előírt közzétételek a BÉT www.bet.hu című honlapján keresztül történnek.

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja a tőkepiacról szóló törvény 2001. évi CXX. törvény ("Tpt") 34.§ (4) bekezdése szerint a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-044593) mint Kibocsátó hivatalos közzétételi helyének minősül. Az alábbi Alaptájékoztató, Végleges feltételek, Nyilvános ajánlattételek és aukciós eredmények közzétételére az ÁKK Zrt. mint Vezető Forgalmazó honlapján a Tpt. vonatkozó rendelkezései alapján és ezen rendelkezésekkel összhangban kerül sor.

A kötvényprogram Alaptájékoztatója

A DK2009/01 kötvény 2007. szeptember 11-i aukciójának eredménye

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2007. szeptembe 11-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2007. március 6-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény 2007. március 6-i aukciójának eredménye

A DK2009/01 kötvény nyilvános forgalomba hozatalának végleges feltételei

A DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel

A DK2009/01 kötvény 2006. október 3-i aukcióját meghirdető nyilvános ajánlattétel


Tartalom

Saját lista