Állampapír forgalmazás

Állampapír típusok

Magyar Államkötvény (MÁK)

A Magyar Államkötvény a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló, dematerializált értékpapír. Jelenleg 3, 5, 10 és 15 éves futamidejű, fix kamatozású és 3, 5 éves futamidejű, változó kamatozású államkötvények kerülnek kibocsátásra. Névértéke 10.000 Ft.

A Magyar Államkötvényt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a hatályos devizajogszabályok és a Kibocsátó esetleges korlátozásainak figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Magyar Államkötvény aukció útján kerül forgalomba hozatalra, egyik héten csütörtökön a fix kötvények, a másik héten csütörtökön a változó kötvények.

A Kibocsátó egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy az adott héten meghirdet-e aukciót.

Az aukción az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazó) vehetnek részt. (Az értékesítés módjával kapcsolatos részletes tudnivalók a Magyar Államkötvények (MÁK) ismertetői menüpont alatt találhatók.)

Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő Magyar Államkötvények sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit - ezen belül különösen az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az ajánlatok benyújtásának határidejét, a kamatfizetés és a törlesztés feltételeit, az értékpapírok futamidejét – Nyilvános ajánlattételben, az aukció napját megelőzően legalább 3 munkanappal előbb hozza nyilvánosságra.

Az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett mennyiségektől eltérjen, vagy a beérkezett ajánlatok függvényében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata napi vételi és eladási árfolyamot jegyez a Magyar Államkötvény sorozataira, így náluk, az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Magyar Államkötvények a futamidő alatt is eladhatók és megvásárolhatók.

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a törlesztést a befektetőknek.

A Magyar Államkötvény visszaváltásakor (lejáratakor), valamint átruházásakor elért bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott kamat vagy hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint megállapított rész kamatjövedelemnek minősül és adóköteles.

A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az egyes Magyar Államkötvények sorozataival a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Magyar Államkötvényeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Magyar Államkötvény-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.

Az ÁKK Zrt. a Magyar Államkötvény forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját (www.akk.hu) és a BÉT Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (kozzetetelek.mnb.hu) honlapon jelenteti meg.

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), korábbi nevén Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)

3 és 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 1.000 Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. A kötvény a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1,1% és 1,4% kamatprémiumot. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A PMÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A PMÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban, kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., MKB Bank Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt.), OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), korábbi nevén Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK)

4, 6 és 10 éves futamidejű, 1 Ft-os alapcímletű, változó kamatozású dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos DKJ aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával megegyező kamatbázis felett biztosít változó, jelenleg 2,25%, 2,75% és 3,00% kamatprémiumot. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A BMÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A BMÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A 4 és 6 éves kötvény a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt.), OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., és az UniCredit Bank Hungary Zrt.

A 10 éves kötvény a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a Webkincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Equilor Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., MKB Bank Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (korábbi evoBank Zrt.), OTP Bank Nyrt. és az Unicredit Bank Hungary Zrt.

Prémium Euró Magyar Állampapír (P€MÁP), korábbi nevén Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK)

3 éves futamidejű, változó kamatozású, 1 euró alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze. Minden sorozat a kibocsátáskor meghatározott hónap szerinti euró zóna fogyasztói árindex, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1,00% kamatprémiumot. Kamatfizetés félévente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A Prémium €uró Magyar Állampapírokat jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Prémium €uró Magyar Állampapírokat az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban, kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül.

Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP), korábbi nevén Kétéves Állampapír (2MÁP)

2 éves futamidejű, fix kamatozású, 1,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

A Kétéves Magyar Állampapír egyes sorozatainak értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos. A tőke törlesztése egy összegben a lejáratkor esedékes.

A Kétéves Magyar Állampapírt jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. A Kétéves Magyar Állampapírt az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben vagy ismertetőben tájékozódjon.

Megvásárolható ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint az alábbi forgalmazók fiókhálózatában: CIB Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Gránit Bank Zrt., MKB Bank Zrt., NHB Növekedési Hitel Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.

Babakötvény

Minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek* és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek** számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad, amit egy minimális kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni a Magyar Államkincstárban.

Lehetséges 2006. január 1. előtt született belföldi és 2017. július 1. előtt született külföldi, 18. életévét még be nem töltött gyermekek számára is a takarékoskodás Start-értékpapírszámlán Babakötvényben, de tudni kell, hogy leghamarabb a számla megnyitása után három évvel vehető fel a megtakarítás, valamint induló összegként számlanyitáskor a családtagnak kell befizetni 25 000 forintot. A befizetések utáni éves állami támogatás és a Babakötvény által biztosított kedvező kamatozás ebben az esetben is jár.

* belföldi gyermek a Magyarország területén élő, 18. év alatti magyar állampolgár
** külföldi gyermek a 2005. évi CLXXIV. törvényt (Fétám Tv.) módosító 2017. évi CXCIII. törvény alapján a Magyarország területén kívül élő:
a) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, 18. év alatti magyar állampolgár,
b) olyan nem magyar állampolgárságú, 18. évi alatti személy, aki „Magyar igazolvánnyal” rendelkezik és az állampolgárságától megfosztással járna, ha felvenné a magyar állampolgárságot.

További információ: http://www.allampapir.hu/allampapirok/BABA

Megvásárolható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain.

Diszkont Kincstárjegyek (DKJ)

A Diszkont Kincstárjegy a kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII.26.) Korm. rendelet szerint kibocsátott, névre szóló, dematerializált, nem kamatozó értékpapír, amely alapvetően 3 és 12 hónapos futamidővel, névérték alatt kerül kibocsátásra. Névértéke 10.000 Ft.

A Diszkont Kincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a Diszkont Kincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok és a Kibocsátó esetleges korlátozásai figyelembe vételével vásárolhatják meg és ruházhatják át.

A Kibocsátó a Diszkont Kincstárjegyeket aukciókon hozza forgalomba, az alábbi kibocsátási rend szerint (az értékesítés módjával kapcsolatos részletes tudnivalók a Forgalmazás menüpont alatt találhatók):

- 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukcióra minden héten kedden,

- 12 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukcióra minden második héten csütörtökön,

- Likviditási Diszkont Kincstárjegy (eredetileg 3 hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy-sorozatra további forgalomba hozatal révén rábocsátott 3 hónapnál rövidebb futamidejű Diszkont Kincstárjegy) aukcióra alkalmanként, az ÁKK Zrt. külön döntése alapján hétfőn kerül sor.

Az aukción közvetlenül az állampapírok forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt-vel megbízási szerződést kötött forgalmazók (a továbbiakban: Elsődleges forgalmazó) vehetnek részt.

Az ÁKK Zrt. a kibocsátásra kerülő Diszkont Kincstárjegyek sorozatszámát, ISIN-kódját, az adott sorozat forgalomba hozatalának feltételeit – ezen belül különösen az aukción értékesítésre meghirdetett mennyiséget, az aukció és a kibocsátás (pénzügyi teljesítés) időpontját, az ajánlatok benyújtásának határidejét az értékpapírok lejáratának napját – Nyilvános ajánlattételben, az aukció napját megelőzően legalább 3 munkanappal hozza nyilvánosságra.

A Kibocsátó fenntartja a jogot arra , hogy a meghirdetett mennyiségektől eltérjen vagy a beérkezett ajánlatok függvényében az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Elsődleges forgalmazók, valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata napi vételi és eladási árfolyamokat jegyez a Diszkont Kincstárjegy sorozataira, így náluk az üzletszabályzatukban leírtak szerint a Diszkont Kincstárjegy a futamidő alatt is eladható és megvásárolható.

Az ÁKK Zrt. a KELER Zrt. és a befektetési vállalkozások közreműködésével fizeti ki a törlesztést (a névértéket) a befektetőknek.

A Diszkont Kincstárjegy visszaváltásakor (lejáratakor), valamint átruházásakor elért bevételből - függetlenül attól, hogy az miként oszlik meg nettó árfolyamérték és felhalmozott hozam címén elszámolt tételekre - az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész kamatjövedelemnek minősül és adóköteles.

A Kibocsátó és az ÁKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre további, az egyes Diszkont Kincstárjegyek sorozataival a forgalomba hozatal napjának kivételével minden tekintetben azonos jogokat megtestesítő Diszkont Kincstárjegyeket hozzon forgalomba, amelyek az adott Diszkont Kincstárjegy-sorozattal azonos sorozatot alkotnak.

Az ÁKK Zrt. a Diszkont Kincstárjegy forgalomba hozatalával kapcsolatos közleményeket a saját (www.akk.hu és www.allampapir.hu) és a BÉT Zrt. (www.bet.hu) honlapján, valamint az MNB által üzemeltetett (kozzetetelek.mnb.hu) honlapon jelenteti meg.

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegy (KKJ)

1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

Az 1MÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. Az 1MÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják.

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben tájékozódjon.

Jegyezhető ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, a WebKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt.).

Féléves Magyar Állampapír (FMÁP), korábbi nevén Féléves kincstárjegy (FKJ)

6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000 Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A féléves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén az időarányos kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

Az FMÁP-ot jelenleg a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) devizabelföldinek és devizakülföldinek minősülő természetes személyek szerezhetik meg. Az FMÁP-ot az elsődleges piacon szerzésre jogosult személyek a forgalomba hozatalt követően a másodlagos piacon megvásárolhatják és egymás között átruházhatják..

Korábban kibocsátott sorozatok vásárlói körével kapcsolatban, kérjük, hogy az adott sorozatra vonatkozó nyilvános ajánlattételben tájékozódjon.

Jegyezhető ill. a futamidő alatt eladható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban, valamint a WebKincstáron keresztül, valamint a lakossági Elsődleges forgalmazók fiókhálózatában (CIB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt., OTP Bank Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. és az UniCredit Bank Zrt.).

Kincstári Takarékjegyek (KTJ)

1 vagy 2 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, és 1.000.000 Ft-os címletekben, nyomdai úton előállított értékpapír. Kizárólag devizabelföldinek minősülő természetes személyek vásárolhatják.

A futamidő a vásárlás napján indul. Az első három hónapban nem, de ezt követően az időarányos rész számítása alapján fizet kamatot. A KTJ által megtestesített tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél.

Megvásárolható illetve a futamidő alatt visszaválthat:ó

A Magyar Posta Zrt. kijelölt fiókjaiban.

Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz)

1 éves futamidejű, fix, lépcsős kamatozású, 1 Ft-os alapcímletű értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre. Hetente új sorozat kerül kibocsátásra, amelynek a forgalomba hozatali időszaka 1 hét. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos, függetlenül a vásárlás időpontjától. A Kincstári Takarékjegy Plusz forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a lejáratra érvényes kamatláb alapján kalkulált értékesítési árfolyammal egyezik meg. Egy alkalommal minimálisan 10.000 forint össznévértékű Kincstári Takarékjegy Plusz vásárolható. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.

A KTJ Pluszt kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg, illetőleg ruházhatják át egymás között.

Megvásárolható illetve a futamidő alatt visszaváltható:

A Magyar Posta Zrt. kijelölt fiókjaiban.

Letelepedési Magyar Államkötvények

Tájékoztatás a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény („Harmtv.”) 28.§(3)-(7) bekezdéseivel kapcsolatban

Tájékoztatás tartózkodási engedélyt kérelmezők számára

A Letelepedési Magyar Államkötvény az államháztartásért felelős miniszter külön rendeletében meghatározott feltételekkel kibocsátott, 2015. január 1-jét követően 50.000,- euro névértékű, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli államkötvény. A Letelepedési Magyar Államkötvények névérték alatt, ún. diszkont áron kerülnek kibocsátásra és lejáratakor a névérték kerül kifizetésre. A névérték és a diszkont ár különbözete biztosítja a jogszabályi előírások szerint számított hozamot.

A Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely kizárólag Letelepedési Magyar Államkötvénybe fektet be és szerződéses jogviszonyban áll ezen tevékenység vonatkozásában az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal („ÁKK Zrt.”).

A Harmtv. 110.§ (11) bekezdésével összhangban a 2015. január 1-jét követően benyújtott kérelmek vonatkozásában kérelmezőnként 300 000 euró össz-névértékű Letelepedési Magyar Államkötvényt kell lejegyezni (vásárolni).

A fentiek szerinti vállalkozás ennek megfelelően legalább ötéves futamidejű értékpapírt bocsát ki, amelyből (és nem a Letelepedési Magyar Államkötvényből) kell a Magyarországon tartózkodási engedélyt kérelmezőknek legalább 300.000,- euro névértéknek megfelelőt legalább 5 évig birtokolniuk. Ezen értékpapír egyes konkrét jellemzőiről (különösen például a kamatozásról, vagy hozamról) a magyar jogszabályok nem rendelkeznek. A vállalkozásnak rendelkeznie kell az adott ország joga szerint a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel.

A vállalkozás részére a jóváhagyást a Magyarország Országgyűlésének Gazdasági bizottsága adja ki. A bizottság által jóváhagyott vállalkozással az ÁKK Zrt. köteles szerződést kötni a Letelepedési Magyar Államkötvény forgalomba hozatalára (az állam általi kibocsátására és a vállalkozás általi megvételére). A jóváhagyott vállalkozások listáját az ÁKK Zrt. a honlapján publikálja (a lista letölthető itt.).

Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal vegyék fel a kapcsolatot. Elérhetősége: tel: +361 4639100, e-mail: migracio@bah.b-m.hu, a 2. számú ügyfélszolgálati iroda címe: H-1117 Budapest, Budafoki út 60. / Sztregova köz, a következő honlapon további információ található a kérelmek beadási folyamatával kapcsolatban.

Információ Vállalkozások részére

A Harmtv. szerinti úgynevezett Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely ennek megfelelően értékpapírokat bocsát ki a tartózkodási engedélyt kérelmezők számára. Országonként csak egy vállalkozást hagyhat jóvá az Országgyűlés Gazdasági bizottsága. Kérjük, hogy az engedély megszerzésével kapcsolatban lépjenek közvetlen kapcsolatba a bizottsággal. Elérhetőségük: tel: +361 4414567, fax: +361 4414560, e-mail: gb@parlament.hu.


A jóváhagyott vállalkozások listája


Szerződéskötés dátumaA jóváhagyott vállalkozások listája

Országgyűlés Gazdasági és informatikai Bizottság határozatának száma

2013.04.09.Hungary State Special Debt Fund (89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007)

5/2010-2014. sz. bizottsági határozat
8/2010-2014. sz. bizottsági határozat

22 /2010-2014. sz. bizottsági határozat

27/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.05.27

Discus Holdings Ltd (158, Merchants Street, Valetta, VLT1176, Málta; korábbi székhelye:236, St. Paul Street, Valletta, VLT1215, Málta)

9/2010-2014. sz. bizottsági határozat
13/2010-2014. sz. bizottsági határozat
20/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 13/2014-2018 számú 2015. december 15-én kelt bizottsági határozat alapján

2013.06.20.Innozone Holdings Limited (195 Arch. Makariou III Avenue, Cy-3030 Limassol, Cyprus)10/2010-2014. sz. bizottsági határozat
14/2010-2014. sz. bizottsági határozat
2013.08.29.Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1065 Budapest, Hajós utca 25; korábbi székhelye:1068 Budapest, Székely Mihály utca 8.)

11/2010-2014. sz. bizottsági határozat
19/2010-2014. sz. bizottsági határozat
2/2014-2018. sz. bizottsági határozat

20/2014-2018.sz bizottsági határozat

28/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.08.23.VolDan Investments Limited (Schaan)

15/2010-2014. sz. bizottsági határozat

21/2014-2018. sz. bizottsági határozat

2013.08.22.EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd (28C Stanley Street Singapore)

17/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 14/2014-2018 számú 2015. december 15-én kelt bizottsági határozat alapján

2013.07.25.S&Z program Limited (Schaan)

16/2010-2014. sz. bizottsági határozat

A szerződés felmondásra került a 1/2014-2018 számú 2014. szeptember 25-én kelt bizottsági határozat alapján

2016.03.21.MIGRAT IMMIGRATION ASIA Ltd. (Chalkidonos 10, 3070 Limassol, Ciprus)

19/2014-2018. sz. bizottsági határozat

32/2014-2018. sz. bizottsági határozata, mely 2016. november 7-én a 33/2014-2018. sz bizottsági határozattal visszavonásra került.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

3 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű dematerializált értékpapír, mely adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény sorozat értékesítése a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az azonos sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos. A tőke törlesztése egy összegben a lejáratkor esedékes.

Az Önkormányzati Magyar Államkötvényeket a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) és a forgalomba hozatalt követően (másodlagos piacon) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti helyi önkormányzatok mint jogi személyek szerezhetik meg és ruházhatják át egymás között.

Megvásárolható:

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban és Értékesítési pontjain

Ismertetők, eljárási rendek

Állampapír kibocsátásra vonatkozó nyilvános ajánlattételek

Magyar Államkötvény (MÁK) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2023/B pdf 2018-12-10 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-12-03 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-11-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-11-19 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-11-12 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-11-05 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-26 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-10-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-15 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-10-08 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-10-01 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-09-24 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-09-17 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-09-10 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-09-03 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-08-27 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-08-17 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-08-13 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-08-06 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-07-30 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-07-23 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-07-16 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-07-09 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-07-02 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-06-25 Kibocsátás
2024/C pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-06-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-06-11 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-06-04 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-05-28 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-05-18 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-05-14 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-05-07 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-04-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-04-23 Kibocsátás
2021/A pdf 2018-04-16 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-04-09 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-03-26 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-19 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-03-09 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-03-05 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-02-26 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-02-19 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-02-12 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-02-05 Kibocsátás
2021/C pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2038/A pdf 2018-01-29 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-01-22 Kibocsátás
2020/C pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2022/B pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2027/A pdf 2018-01-15 Kibocsátás
2023/B pdf 2018-01-08 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-12-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-12-04 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-11-27 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-11-20 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-11-13 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-11-06 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-27 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-10-20 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-16 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-10-09 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-10-02 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-09-25 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-09-20 Módosítás
2021/A pdf 2017-09-18 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-09-11 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-09-04 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-08-28 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-08-21 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-08-14 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-08-07 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-31 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-07-24 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-17 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-07-10 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-07-03 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-06-26 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-06-19 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-06-12 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-06-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-05-29 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-05-22 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-05-15 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-05-08 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-04-28 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-04-24 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-04-10 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-04-03 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-03-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-03-20 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-03-10 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-03-06 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-02-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2017-02-20 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-02-13 Kibocsátás
2019/D pdf 2017-02-06 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2031/A pdf 2017-01-30 Kibocsátás
2019/D pdf 2017-01-23 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-01-16 Kibocsátás
2019/D pdf 2017-01-09 Kibocsátás
2020/C pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2022/B pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2027/A pdf 2017-01-02 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-12-22 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-12-05 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-12-05 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-12-05 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-11-21 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-11-21 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-11-21 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-11-07 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-11-07 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-11-07 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-10-24 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-10-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-10-24 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-10-17 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-10-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-10-10 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-10-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-09-26 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-09-26 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-09-26 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-09-19 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-09-12 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-09-12 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-09-12 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-08-29 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-08-29 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-08-24 Módosítás
2019/D pdf 2016-08-22 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-08-15 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-15 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-08-15 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-08-01 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-08-01 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-08-01 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-07-18 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-07-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-07-18 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-07-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-07-04 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-07-04 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-06-20 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-06-20 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-06-20 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-06-06 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-06-06 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-06-06 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-05-23 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-05-23 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-05-23 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-05-09 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-05-09 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-05-09 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-04-25 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-04-25 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-04-25 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-04-11 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-04-11 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-04-11 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-04-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-03-24 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-03-24 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-03-24 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-03-21 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-03-10 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-03-10 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-03-10 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-03-07 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-29 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-02-29 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-02-29 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-02-22 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-15 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-02-15 Kibocsátás
2031/A pdf 2016-02-15 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-02-08 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-02-01 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-02-01 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-02-01 Kibocsátás
2021/A pdf 2016-01-25 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-01-18 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-01-18 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-01-18 Kibocsátás
2019/D pdf 2016-01-11 Kibocsátás
2019/C pdf 2016-01-04 Kibocsátás
2021/B pdf 2016-01-04 Kibocsátás
2027/A pdf 2016-01-04 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-12-07 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-12-07 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-11-23 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-11-23 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-11-16 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-11-09 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-11-09 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-10-26 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-10-26 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-10-19 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-10-12 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-10-12 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-09-28 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-09-28 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-09-21 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-09-14 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-09-14 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-08-31 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-08-31 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-08-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-08-14 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-08-14 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-08-03 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-08-03 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-07-27 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-07-20 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-07-20 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-07-06 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-07-06 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-06-29 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-06-22 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-06-22 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-06-08 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-06-08 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-05-22 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-05-22 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-05-18 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-05-11 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-05-11 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-04-27 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-04-27 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-04-20 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-04-13 Kibocsátás
2031/A pdf 2015-04-13 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-03-30 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-30 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-03-23 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-16 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-03-16 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-03-02 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-03-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-02-23 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-02-16 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-02-16 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-02-02 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-02-02 Kibocsátás
2021/A pdf 2015-01-26 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-01-19 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-01-19 Kibocsátás
2025/B pdf 2015-01-05 Kibocsátás
2020/B pdf 2015-01-05 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-12-15 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-12-08 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-12-08 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-24 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-11-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-11-17 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-11-10 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-11-10 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-10-27 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-10-27 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-10-17 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-10-13 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-09-29 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-29 Kibocsátás
2020/B pdf 2014-09-15 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-15 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-09-01 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-09-01 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-08-15 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-08-15 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-08-04 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-08-04 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-28 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2022/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2023/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2018/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2020/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2025/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2028/A pdf 2014-07-24 Kibocsátás
2019/B pdf 2014-07-24 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Diszkont Kincstárjegyek (DKJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
D190327 pdf 2018-12-13 Kibocsátás
D191120 pdf 2018-12-10 Kibocsátás
D190320 pdf 2018-12-06 Kibocsátás
D190313 pdf 2018-11-29 Kibocsátás
D191120 pdf 2018-11-26 Kibocsátás
D190306 pdf 2018-11-22 Kibocsátás
D190227 pdf 2018-11-15 Kibocsátás
D181227 pdf 2018-11-14 Kibocsátás
D191120 pdf 2018-11-12 Kibocsátás
D190220 pdf 2018-11-08 Kibocsátás
D190213 pdf 2018-10-30 Kibocsátás
D190925 pdf 2018-10-26 Kibocsátás
D190206 pdf 2018-10-25 Kibocsátás
D190130 pdf 2018-10-17 Kibocsátás
D190925 pdf 2018-10-15 Kibocsátás
D190123 pdf 2018-10-11 Kibocsátás
D190116 pdf 2018-10-04 Kibocsátás
D190925 pdf 2018-10-01 Kibocsátás
D190109 pdf 2018-09-27 Kibocsátás
D190102 pdf 2018-09-20 Kibocsátás
D190925 pdf 2018-09-17 Kibocsátás
D181227 pdf 2018-09-13 Kibocsátás
D181219 pdf 2018-09-06 Kibocsátás
D190731 pdf 2018-09-03 Kibocsátás
D190731 pdf 2018-08-17 Kibocsátás
D190731 pdf 2018-08-06 Kibocsátás
D190731 pdf 2018-07-23 Kibocsátás
D190522 pdf 2018-07-09 Kibocsátás
D190522 pdf 2018-06-25 Kibocsátás
D190522 pdf 2018-06-11 Kibocsátás
D190522 pdf 2018-05-28 Kibocsátás
D190424 pdf 2018-05-14 Kibocsátás
D190424 pdf 2018-04-26 Kibocsátás
D190424 pdf 2018-04-16 Kibocsátás
D190227 pdf 2018-03-29 Kibocsátás
D190227 pdf 2018-03-19 Kibocsátás
D190227 pdf 2018-03-05 Kibocsátás
D190227 pdf 2018-02-19 Kibocsátás
D181227 pdf 2018-02-05 Kibocsátás
D181227 pdf 2018-01-22 Kibocsátás
D181227 pdf 2018-01-08 Kibocsátás
D181227 pdf 2017-12-21 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Magyar Államkötvények csereaukciók nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
2028/A<->2020A pdf 2018-12-07 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-12-07 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-11-23 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-11-23 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-11-09 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-11-09 Kibocsátás
2024/B<->2020B pdf 2018-10-12 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-10-12 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-09-28 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-09-28 Kibocsátás
2024/B<->2020C pdf 2018-09-14 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-09-14 Kibocsátás
2024/B<->2020A pdf 2018-08-31 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-08-31 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-08-16 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-08-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-08-03 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-08-03 Kibocsátás
2028/A<->2020A pdf 2018-07-20 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-07-20 Kibocsátás
2026/D<->2020A pdf 2018-07-06 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-07-06 Kibocsátás
2024/B<->2020B pdf 2018-06-22 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-06-22 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2018-06-08 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2018-06-08 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-05-25 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2018-05-25 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-04-25 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2018-04-25 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2018-04-13 Kibocsátás
2028/A<->2020B pdf 2018-04-13 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-03-29 Kibocsátás
2026/D<->2020C pdf 2018-03-14 Kibocsátás
2028/A<->2020C pdf 2018-03-14 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-03-02 Kibocsátás
2025/B<->2020C pdf 2018-03-02 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-02-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-02-16 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2018-01-05 Kibocsátás
2025/B<->2020B pdf 2018-01-05 Kibocsátás
2022/A<->2019C pdf 2017-09-15 Kibocsátás
2026/D<->2020B pdf 2017-09-15 Kibocsátás
2022/A<->2019C pdf 2017-09-01 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-09-01 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-08-18 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-08-18 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-08-04 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-08-04 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-07-21 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-07-21 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-07-07 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-07-07 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-06-23 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-06-23 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-06-09 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-06-09 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-05-26 Kibocsátás
2026/D<->2019A pdf 2017-05-26 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-05-12 Kibocsátás
2026/D<->2019C pdf 2017-05-12 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-04-27 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-04-27 Kibocsátás
2021/A<->2018D pdf 2017-04-12 Kibocsátás
2024/B<->2019C pdf 2017-04-12 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-03-31 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-03-31 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-03-17 Kibocsátás
2025/B<->2019C pdf 2017-03-17 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-03-03 Kibocsátás
2024/B<->2019C pdf 2017-03-03 Kibocsátás
2024/B<->2019A pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-02-17 Kibocsátás
2022/A<->2019A pdf 2017-02-03 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2017-02-03 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-01-20 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2017-01-20 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2017-01-06 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2017-01-06 Kibocsátás
2024/B<->2018A pdf 2016-12-09 Kibocsátás
2025/B<->2019A pdf 2016-12-09 Kibocsátás
2023/A<->2019A pdf 2016-11-25 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-11-25 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-11-11 Kibocsátás
2022/A<->2020A pdf 2016-10-26 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-10-26 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-10-14 Kibocsátás
2022/A<->2020A pdf 2016-10-14 Kibocsátás
2022/A<->2018B pdf 2016-09-30 Kibocsátás
2024/B<->2018C pdf 2016-09-30 Kibocsátás
2022/A<->2018B pdf 2016-09-16 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-09-02 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-09-02 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-08-05 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-07-22 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-07-08 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-06-24 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-06-10 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-06-10 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-05-27 Kibocsátás
2019/D<->2017C pdf 2016-05-12 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-05-12 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-04-15 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-04-15 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-04-01 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-04-01 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-03-18 Kibocsátás
2028/A<->2018B pdf 2016-03-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-03-04 Kibocsátás
2028/A<->2018B pdf 2016-03-04 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-02-19 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-02-19 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-02-05 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-02-05 Kibocsátás
2025/B<->2018B pdf 2016-01-22 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-01-22 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2016-01-08 Kibocsátás
2024/B<->2018B pdf 2016-01-08 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-11-27 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-11-27 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-30 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-10-16 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-16 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-10-02 Kibocsátás
2022/A<->2017B pdf 2015-09-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-09-18 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-09-04 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-09-04 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-08-19 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-08-07 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-08-07 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-07-24 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-07-24 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-07-10 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-07-10 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-06-26 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-06-26 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-06-12 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-06-12 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-05-29 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-05-29 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-05-15 Kibocsátás
2022/A<->2017B pdf 2015-04-17 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-04-17 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-04-08 Kibocsátás
2024/B<->2017B pdf 2015-04-08 Kibocsátás
2024/B<->2016D pdf 2015-03-20 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-03-20 Kibocsátás
2024/B<->2017A pdf 2015-03-09 Kibocsátás
2022/A<->2016D pdf 2015-03-06 Kibocsátás
2020/A<->2017B pdf 2015-02-20 Kibocsátás
2023/A<->2017A pdf 2015-02-20 Kibocsátás
2023/A<->2017A pdf 2015-02-06 Kibocsátás
2028/A<->2017A pdf 2015-02-06 Kibocsátás
2020/A<->2016D pdf 2015-01-23 Kibocsátás
2020/A<->2017B pdf 2015-01-23 Kibocsátás
2022/A<->2016D pdf 2015-01-09 Kibocsátás
2020/A<->2016D pdf 2015-01-09 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-11-14 Kibocsátás
2022/A-2017/B pdf 2014-11-14 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-10-03 Kibocsátás
2019/B-2015/B pdf 2014-10-03 Kibocsátás
2019/B-2015/B pdf 2014-09-19 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-09-19 Kibocsátás
2019/B-2015/B pdf 2014-09-05 Kibocsátás
2022/A-2016/D pdf 2014-09-05 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-08-22 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-08-22 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-08-08 Kibocsátás
2020/A-2016/D pdf 2014-08-08 Kibocsátás
2023/A-2016/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A-2016/D pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2020/A<->2018/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2018/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/B<->2015/B pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-07-25 Kibocsátás
2019/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/E pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2023/A<->2013/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2022/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2022/A<->2015/C pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2020/A<->2015/A pdf 2014-06-17 Kibocsátás
2019/A<->2014/D pdf 2014-06-17 Kibocsátás
Korábbi dokumentumok »

Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP), korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegyek (KKJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
K2019/52 pdf 2018-12-11 Jegyzés
K2019/51 pdf 2018-12-04 Jegyzés
K2019/50 pdf 2018-11-27 Jegyzés
K2019/49 pdf 2018-11-20 Jegyzés
K2019/48 pdf 2018-11-13 Jegyzés
K2019/47 pdf 2018-11-06 Jegyzés
K2019/46 pdf 2018-10-29 Jegyzés
K2019/45 pdf 2018-10-24 Jegyzés
K2019/44 pdf 2018-10-16 Jegyzés
K2019/43 pdf 2018-10-09 Jegyzés
K2019/42 pdf 2018-10-02 Jegyzés
K2019/41 pdf 2018-09-25 Jegyzés
K2019/40 pdf 2018-09-18 Jegyzés
K2019/39 pdf 2018-09-11 Jegyzés
K2019/38 pdf 2018-09-04 Jegyzés
K2019/37 pdf 2018-08-28 Jegyzés
K2019/36 pdf 2018-08-21 Jegyzés
K2019/35 pdf 2018-08-14 Jegyzés
K2019/34 pdf 2018-08-07 Jegyzés
K2019/33 pdf 2018-07-31 Jegyzés
K2019/32 pdf 2018-07-24 Jegyzés
K2019/31 pdf 2018-07-17 Jegyzés
K2019/30 pdf 2018-07-10 Jegyzés
K2019/29 pdf 2018-07-03 Jegyzés
K2019/28 pdf 2018-06-26 Jegyzés
K2019/27 pdf 2018-06-19 Jegyzés
K2019/26 pdf 2018-06-12 Jegyzés
K2019/25 pdf 2018-06-05 Jegyzés
K2019/24 pdf 2018-05-29 Jegyzés
K2019/23 pdf 2018-05-22 Jegyzés
K2019/22 pdf 2018-05-15 Jegyzés
K2019/21 pdf 2018-05-08 Jegyzés
K2019/20 pdf 2018-05-02 Jegyzés
K2019/19 pdf 2018-04-24 Jegyzés
K2019/18 pdf 2018-04-17 Jegyzés
K2019/17 pdf 2018-04-10 Jegyzés
K2019/16 pdf 2018-04-03 Jegyzés
K2019/15 pdf 2018-03-27 Jegyzés
K2019/14 pdf 2018-03-20 Jegyzés
K2019/13 pdf 2018-03-12 Jegyzés
K2019/12 pdf 2018-03-06 Jegyzés
K2019/11 pdf 2018-02-27 Jegyzés
K2019/10 pdf 2018-02-20 Jegyzés
K2019/09 pdf 2018-02-13 Jegyzés
K2019/08 pdf 2018-02-06 Jegyzés
K2019/07 pdf 2018-01-30 Jegyzés
K2019/06 pdf 2018-01-23 Jegyzés
K2019/05 pdf 2018-01-16 Jegyzés
K2019/04 pdf 2018-01-09 Jegyzés
K2019/03 pdf 2018-01-02 Jegyzés
K2019/02 pdf 2017-12-27 Jegyzés
K2019/01 pdf 2017-12-19 Jegyzés
K2018/52 pdf 2017-12-12 Jegyzés
K2018/51 pdf 2017-12-05 Jegyzés
K2018/50 pdf 2017-11-28 Jegyzés
Korábbi dokumentumok »

Féléves Magyar Állampapír (FMÁP), korábbi nevén Féléves Kincstárjegyek (FKJ) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
F2019/26 pdf 2018-12-11 Jegyzés
F2019/25 pdf 2018-12-04 Jegyzés
F2019/24 pdf 2018-11-27 Jegyzés
F2019/23 pdf 2018-11-20 Jegyzés
F2019/22 pdf 2018-11-13 Jegyzés
F2019/21 pdf 2018-11-06 Jegyzés
F2019/20 pdf 2018-10-29 Jegyzés
F2019/19 pdf 2018-10-24 Jegyzés
F2019/18 pdf 2018-10-16 Jegyzés
F2019/17 pdf 2018-10-09 Jegyzés
F2019/16 pdf 2018-10-02 Jegyzés
F2019/15 pdf 2018-09-25 Jegyzés
F2019/14 pdf 2018-09-18 Jegyzés
F2019/13 pdf 2018-09-11 Jegyzés
F2019/12 pdf 2018-09-04 Jegyzés
F2019/11 pdf 2018-08-28 Jegyzés
F2019/10 pdf 2018-08-21 Jegyzés
F2019/09 pdf 2018-08-14 Jegyzés
F2019/08 pdf 2018-08-07 Jegyzés
F2019/07 pdf 2018-07-31 Jegyzés
F2019/06 pdf 2018-07-24 Jegyzés
F2019/05 pdf 2018-07-17 Jegyzés
F2019/04 pdf 2018-07-10 Jegyzés
F2019/03 pdf 2018-07-03 Jegyzés
F2019/02 pdf 2018-06-26 Jegyzés
F2019/01 pdf 2018-06-19 Jegyzés
F2018/52 pdf 2018-06-12 Jegyzés
F2018/51 pdf 2018-06-05 Jegyzés
F2018/50 pdf 2018-05-29 Jegyzés
Korábbi dokumentumok »

Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz) nyilvános ajánlattételei

Megnevezés Formátum Közzététel dátuma Kibocsátás típusa
P2019/51 pdf 2018-12-12 Kibocsátás
P2019/50 pdf 2018-12-05 Kibocsátás
P2019/49 pdf 2018-11-28 Kibocsátás
P2019/48 pdf 2018-11-21 Kibocsátás
P2019/47 pdf 2018-11-14 Kibocsátás
P2019/45_T pdf 2018-11-12 Rábocsátás
P2019/46 pdf 2018-11-07 Kibocsátás
P2019/45 pdf 2018-10-30 Kibocsátás
P2019/44 pdf 2018-10-24 Kibocsátás
P2019/43 pdf 2018-10-17 Kibocsátás
P2019/42 pdf 2018-10-10 Kibocsátás
P2019/41 pdf 2018-10-03 Kibocsátás
P2019/40 pdf 2018-09-26 Kibocsátás
P2019/39 pdf 2018-09-19 Kibocsátás
P2019/38 pdf 2018-09-12 Kibocsátás
P2019/37 pdf 2018-09-05 Kibocsátás
P2019/36 pdf 2018-08-29 Kibocsátás
P2019/35 pdf 2018-08-22 Kibocsátás
P2019/34 pdf 2018-08-15 Kibocsátás
P2019/33 pdf 2018-08-08 Kibocsátás
P2019/31_T pdf 2018-08-01 Rábocsátás
P2019/32 pdf 2018-08-01 Kibocsátás
P2019/31 pdf 2018-07-25 Kibocsátás
P2019/30 pdf 2018-07-18 Kibocsátás
P2019/29 pdf 2018-07-11 Kibocsátás
P2019/28 pdf 2018-07-04 Kibocsátás
P2019/27 pdf 2018-06-27 Kibocsátás
P2019/26 pdf 2018-06-20 Kibocsátás
P2019/25 pdf 2018-06-13 Kibocsátás
P2019/24 pdf 2018-06-06 Kibocsátás
P2019/23 pdf 2018-05-30 Kibocsátás
P2019/22 pdf 2018-05-23 Kibocsátás
P2019/21 pdf 2018-05-16 Kibocsátás
P2019/20 pdf 2018-05-09 Kibocsátás
P2019/19 pdf 2018-05-03 Kibocsátás
P2019/18 pdf 2018-04-26 Kibocsátás
P2019/17 pdf 2018-04-18 Kibocsátás
P2019/16 pdf 2018-04-11 Kibocsátás
P2019/15 pdf 2018-04-04 Kibocsátás
P2019/14 pdf 2018-03-29 Kibocsátás
P2019/13 pdf 2018-03-21 Kibocsátás
P2019/12 pdf 2018-03-12 Kibocsátás
P2019/11 pdf 2018-03-07 Kibocsátás
P2019/10 pdf 2018-02-28 Kibocsátás
P2019/09 pdf 2018-02-21 Kibocsátás
P2019/08 pdf 2018-02-14 Kibocsátás
P2019/07 pdf 2018-02-07 Kibocsátás
P2019/06 pdf 2018-01-31 Kibocsátás
P2019/05 pdf 2018-01-24 Kibocsátás
P2019/04 pdf 2018-01-17 Kibocsátás
P2019/03 pdf 2018-01-10 Kibocsátás
P2019/02 pdf 2018-01-03 Kibocsátás
P2019/01 pdf 2017-12-28 Kibocsátás
P2018/52 pdf 2017-12-20 Kibocsátás
P2018/51 pdf 2017-12-13 Kibocsátás
P2018/50 pdf 2017-12-06 Kibocsátás
P2018/49 pdf 2017-11-29 Kibocsátás
P2018/48 pdf 2017-11-22 Kibocsátás
P2018/47 pdf 2017-11-15 Kibocsátás
P2018/46 pdf 2017-11-08 Kibocsátás
P2018/45 pdf 2017-10-31 Kibocsátás
P2018/44 pdf 2017-10-25 Kibocsátás
P2018/43 pdf 2017-10-18 Kibocsátás
P2018/42 pdf 2017-10-11 Kibocsátás
P2018/40_T pdf 2017-10-09 Rábocsátás
P2018/41 pdf 2017-10-04 Kibocsátás
P2018/40 pdf 2017-09-27 Kibocsátás
P2018/39 pdf 2017-09-20 Kibocsátás
P2018/38 pdf 2017-09-13 Kibocsátás
P2018/37 pdf 2017-09-06 Kibocsátás
P2018/36 pdf 2017-08-30 Kibocsátás
P2018/35 pdf 2017-08-23 Kibocsátás
P2018/34 pdf 2017-08-16 Kibocsátás
P2018/33 pdf 2017-08-09 Kibocsátás
P2018/32 pdf 2017-08-02 Kibocsátás
P2018/31 pdf 2017-07-26 Kibocsátás
P2018/30 pdf 2017-07-19 Kibocsátás
P2018/29 pdf 2017-07-12 Kibocsátás
P2018/28 pdf 2017-07-05 Kibocsátás
P2018/27 pdf 2017-06-28 Kibocsátás
P2018/26 pdf 2017-06-21 Kibocsátás
P2018/25 pdf 2017-06-14 Kibocsátás
P2018/24 pdf 2017-06-07 Kibocsátás
P2018/23 pdf 2017-05-31 Kibocsátás
P2018/22 pdf 2017-05-24 Kibocsátás
P2018/21 pdf 2017-05-17 Kibocsátás
P2018/20 pdf 2017-05-10 Kibocsátás
P2018/19 pdf 2017-05-03 Kibocsátás
P2018/18 pdf 2017-04-26 Kibocsátás
P2018/17 pdf 2017-04-19 Kibocsátás
P2018/16 pdf 2017-04-11 Kibocsátás
P2018/15 pdf 2017-04-05 Kibocsátás
P2018/14 pdf 2017-03-29 Kibocsátás
P2018/13 pdf 2017-03-22 Kibocsátás
P2018/12 pdf 2017-03-14 Kibocsátás
P2018/11 pdf 2017-03-08 Kibocsátás
P2018/10 pdf 2017-03-01 Kibocsátás
P2018/09 pdf 2017-02-22 Kibocsátás
P2018/08 pdf 2017-02-15 Kibocsátás
P2018/07 pdf 2017-02-08 Kibocsátás
P2018/06 pdf 2017-02-01 Kibocsátás
P2018/05 pdf 2017-01-25 Kibocsátás
P2018/04 pdf 2017-01-18 Kibocsátás
P2018/03 pdf 2017-01-11 Kibocsátás
P2018/02 pdf 2017-01-04 Kibocsátás
P2018/01 pdf 2016-12-28 Kibocsátás
P2017/52 pdf 2016-12-21 Kibocsátás
P2017/50_T pdf 2016-12-19 Rábocsátás
P2017/51 pdf 2016-12-14 Kibocsátás
P2017/50 pdf 2016-12-07 Kibocsátás
P2017/49 pdf 2016-11-30 Kibocsátás
P2017/48 pdf 2016-11-23 Kibocsátás
P2017/47 pdf 2016-11-16 Kibocsátás
P2017/46 pdf 2016-11-09 Kibocsátás
P2017/45 pdf 2016-11-02 Kibocsátás
P2017/44 pdf 2016-10-26 Kibocsátás
P2017/43 pdf 2016-10-19 Kibocsátás
P2017/42 pdf 2016-10-12 Kibocsátás
P2017/41 pdf 2016-10-05 Kibocsátás
P2017/40 pdf 2016-09-28 Kibocsátás
P2017/39 pdf 2016-09-21 Kibocsátás
P2017/38 pdf 2016-09-14 Kibocsátás
P2017/37 pdf 2016-09-07 Kibocsátás
P2017/36 pdf 2016-08-31 Kibocsátás
P2017/35 pdf 2016-08-24 Kibocsátás
P2017/34 pdf 2016-08-17 Kibocsátás
P2017/33 pdf 2016-08-10 Kibocsátás
P2017/32 pdf 2016-08-03 Kibocsátás
P2017/31 pdf 2016-07-27 Kibocsátás
P2017/30 pdf 2016-07-20 Kibocsátás
P2017/29 pdf 2016-07-13 Kibocsátás
P2017/28 pdf 2016-07-06 Kibocsátás
P2017/27 pdf 2016-06-29 Kibocsátás
P2017/26 pdf 2016-06-22 Kibocsátás
P2017/25 pdf 2016-06-15 Kibocsátás
P2017/24 pdf 2016-06-08 Kibocsátás
P2017/23 pdf 2016-06-01 Kibocsátás
P2017/22 pdf 2016-05-25 Kibocsátás
P2017/21 pdf 2016-05-18 Kibocsátás
P2017/20 pdf 2016-05-11 Kibocsátás
P2017/19 pdf 2016-05-03 Kibocsátás
P2017/18 pdf 2016-04-26 Kibocsátás
P2017/17 pdf 2016-04-19 Kibocsátás
P2017/16 pdf 2016-04-12 Kibocsátás
P2017/15 pdf 2016-04-05 Kibocsátás
P2017/14 pdf 2016-03-29 Kibocsátás
P2017/13 pdf 2016-03-22 Kibocsátás
P2017/12 pdf 2016-03-16 Kibocsátás
P2017/11 pdf 2016-03-08 Kibocsátás
P2017/10 pdf 2016-03-01 Kibocsátás
P2017/09 pdf 2016-02-23 Kibocsátás
P2017/08 pdf 2016-02-16 Kibocsátás
P2017/07 pdf 2016-02-09 Kibocsátás
P2017/06 pdf 2016-02-02 Kibocsátás
P2017/05 pdf 2016-01-26 Kibocsátás
P2017/04 pdf 2016-01-19 Kibocsátás
P2017/03 pdf 2016-01-12 Kibocsátás
P2017/02 pdf 2016-01-05 Kibocsátás
P2017/01 pdf 2015-12-28 Kibocsátás
P2016/52 pdf 2015-12-21 Kibocsátás
P2016/51 pdf 2015-12-15 Kibocsátás
P2016/50 pdf 2015-12-08 Kibocsátás
P2016/49 pdf 2015-12-01 Kibocsátás
P2016/48 pdf 2015-11-24 Kibocsátás
P2016/47 pdf 2015-11-17 Kibocsátás
P2016/46 pdf 2015-11-10 Kibocsátás
P2016/45 pdf 2015-11-03 Kibocsátás
P2016/44 pdf 2015-10-27 Kibocsátás
P2016/43 pdf 2015-10-20 Kibocsátás
P2016/42 pdf 2015-10-13 Kibocsátás
P2016/41 pdf 2015-10-07 Kibocsátás
P2016/40 pdf 2015-09-29 Kibocsátás
P2016/39 pdf 2015-09-22 Kibocsátás
P2016/38 pdf 2015-09-15 Kibocsátás
P2016/37 pdf 2015-09-08 Kibocsátás
P2016/36 pdf 2015-09-01 Kibocsátás
P2016/35 pdf 2015-08-25 Kibocsátás
P2016/34 pdf 2015-08-17 Kibocsátás
P2016/33 pdf 2015-08-11 Kibocsátás
P2016/32 pdf 2015-08-04 Kibocsátás
P2016/30_T pdf 2015-07-30 Rábocsátás
P2016/31 pdf 2015-07-28 Kibocsátás
P2016/29_T pdf 2015-07-23 Rábocsátás
P2016/30 pdf 2015-07-21 Kibocsátás
P2016/28_T pdf 2015-07-16 Rábocsátás
P2016/29 pdf 2015-07-16 Kibocsátás
P2016/28 pdf 2015-07-07 Kibocsátás
P2016/27 pdf 2015-06-30 Kibocsátás
P2016/26 pdf 2015-06-23 Kibocsátás
P2016/25 pdf 2015-06-16 Kibocsátás
P2016/24 pdf 2015-06-09 Kibocsátás
P2016/22_T pdf 2015-06-05 Rábocsátás
P2016/23 pdf 2015-06-02 Kibocsátás
P2016/22 pdf 2015-05-26 Kibocsátás
P2016/21 pdf 2015-05-19 Kibocsátás
P2016/20 pdf 2015-05-12 Kibocsátás
P2016/19 pdf 2015-05-05 Kibocsátás
P2016/18 pdf 2015-04-28 Kibocsátás
P2016/17 pdf 2015-04-21 Kibocsátás
P2016/16 pdf 2015-04-14 Kibocsátás
P2016/15 pdf 2015-04-07 Kibocsátás
P2016/14 pdf 2015-03-31 Kibocsátás
P2016/13 pdf 2015-03-24 Kibocsátás
P2016/11_T pdf 2015-03-20 Rábocsátás
P2016/10_T pdf 2015-03-20 Rábocsátás
P2015/51_T pdf 2015-03-20 Rábocsátás
P2015/49_T pdf 2015-03-20 Rábocsátás
P2016/12 pdf 2015-03-20 Kibocsátás
P2016/10 pdf 2015-03-13 Kibocsátás
P2016/11 pdf 2015-03-10 Kibocsátás
P2016/09 pdf 2015-02-24 Kibocsátás
P2016/08 pdf 2015-02-17 Kibocsátás
P2016/07 pdf 2015-02-10 Kibocsátás
P2016/06 pdf 2015-02-03 Kibocsátás
P2016/05 pdf 2015-01-27 Kibocsátás
P2016/04 pdf 2015-01-20 Kibocsátás
P2016/03 pdf 2015-01-13 Kibocsátás
P2016/02 pdf 2015-01-06 Kibocsátás
P2016/01 pdf 2014-12-23 Kibocsátás
P2015/52 pdf 2014-12-18 Kibocsátás
P2015/51 pdf 2014-12-16 Kibocsátás
P2015/50 pdf 2014-12-09 Kibocsátás
P2015/49 pdf 2014-12-02 Kibocsátás
P2015/48 pdf 2014-11-25 Kibocsátás
P2015/47 pdf 2014-11-18 Kibocsátás
P2015/46 pdf 2014-11-18 Kibocsátás
P2015/45 pdf 2014-11-04 Kibocsátás
P2015/44 pdf 2014-10-28 Kibocsátás
P2015/43 pdf 2014-10-17 Kibocsátás
P2015/42 pdf 2014-10-14 Kibocsátás
P2015/41 pdf 2014-10-07 Kibocsátás
P2015/40 pdf 2014-09-30 Kibocsátás
P2015/39 pdf 2014-09-23 Kibocsátás
P2015/38 pdf 2014-09-16 Kibocsátás
P2015/37 pdf 2014-09-09 Kibocsátás
P2015/36 pdf 2014-09-02 Kibocsátás
P2015/35 pdf 2014-08-26 Kibocsátás
P2015/34 pdf 2014-08-19 Kibocsátás
P2015/33 pdf 2014-08-12 Kibocsátás
P2015/32 pdf 2014-08-05 Kibocsátás
P2015/31 pdf 2014-07-29 Kibocsátás
P2015/30 pdf 2014-07-25 Kibocsátás
P2015/29 pdf 2014-07-25 Kibocsátás
P2015/28 pdf 2014-07-25 Kibocsátás
P2015/27 pdf 2014-07-25 Kibocsátás
P2015/26 pdf 2014-07-25 Kibocsátás