Tájékoztató a 2009-es sorozatú KTJ zárónapjának módosításáról Tájékoztató a 2009/I és 2009/11 sorozatszámú Kincstári Takarékjegyek forgalomba hozatala zárónapjának módosításáról

A Kincstári Takarékjegy elnevezésű kincstárjegyeket és a Kincstári Takarékjegy II. elnevezésű államkötvényeket kibocsátó Magyar Állam nevében eljáró Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2009/I. sorozatszámú Kincstári Takarékjegy, valamint a 2009/11. sorozatszámú Kincstári Takarékjegy II. forgalomba hozatalának zárónapját 2010. november 30. napjáról 2011. január 31. napjára módosítja. A forgalomba hozatal egyéb feltételei változatlanok.

Budapest, 2010. november 24.

ÁKK Zrt.

Tartalom

Saját lista