Tájékoztatás az Összefogás az Államadósság Ellen Alappal kapcsolatban

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban ÁKK Zrt.) az alábbi tájékoztatást adja az Összefogás az Államadósság Ellen Alappal (továbbiakban ALAP) kapcsolatban. Az ÁKK Zrt. és az ALAP két teljesen elkülönült jogi személy, így az ÁKK Zrt.-nek nincs felhatalmazása bármilyen nyilatkozatot tenni, információt szolgáltatni az ALAP nevében.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 69/2011. (IV.28.) Kormányrendelet alapján az ALAP számlaszáma: 11707000-22222222."

Tartalom

Saját lista