Közlemény - a 2013/I sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról

KÖZLEMÉNY

a 2013/I. sorozatszámú Prémium Magyar Államkötvények adagolt kibocsátás útján történő nyilvános ajánlattételének módosításáról

Elnevezés:Prémium Magyar Államkötvény
Sorozatszám:2013/I

ISIN-kód:

HU0000402474

Névérték:

1.000,-Ft, azaz Egyezer forint
Értékpapír-típus:névre szóló értékpapír
Az előállítás módja:dematerializált értékpapír

Az ÁKK Zrt. tájékoztatja a befektetőket, hogy a Kibocsátó a Nyilvános Ajánlattételben meghirdetett összesen 70.000.000.000,- Ft, azaz Hetvenmilliárd forint összegű forgalomba hozatali mennyiségnek 2010. augusztus 12. napjától további 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint összeggel való megemelését határozta el, így 2010. augusztus 12. napjától a forgalomba hozatali mennyiség 75.000.000.000,- Ft, azaz Hetvenötmilliárd forint. A forgalomba hozatal egyéb, a 2010. január 25. napján kelt Nyilvános Ajánlattételben és 2010. január 25. napján kelt Ismertetőben foglalt feltételei változatlanok.

Budapest, 2010. augusztus 11.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tartalom

Saját lista